Ześlij Swego Ducha – Kardynał Leon Joseph Suenens – Modlitwa Kościoła

Ześlij  Swego Ducha,
aby najpierw stworzył
na nowo mnie samego
i uwolnił od mych  grzechów,
lęków i kompleksów,
I napełnił aż po brzegi
Swą mądrością , mocą, życiem.

Ześlij  Swego Ducha,
Który zgłębia i objawia
niezmierzoną Twą Ojcowską czułość
wobec wszystkich synów marnotrawnych,
także wobec- mnie.
Niech nas uczy rozpoznawać  głos Twój,
chwytać go bez zakłócenia
na długości Twojej fali
i nazywać Ciebie -Ojcem-dziecka,
które czuje się kochane, rozumiane.

Ześlij  Swego Ducha,
Który nam odkrywa tajemnicę Twego Syna,
,,w Nim pokładasz całą swoją radość”,
w Nim kładziemy –też naszą nadzieję,
Niech sprawi, byśmy pojęli Jego Ewangelię
wiersz po wierszu
w całej jej palącej aktualności.
Niech pomoże nam ją głosić
po całym świecie,
aby w wiernych chrześcijanach
rozpoznawano jasność Jego twarzy,
akcent Jego głosu,
czułość Jego serca
i Jego uśmiechu.

Ześlij  Swego Ducha,
niech ukaże nam prawdziwe oblicze
Twojego Kościoła
wyrastającego ponad wady swoich uczniów
kroczących ociężale,
przytłoczonych kolejnymi wiekami historii.
Niech nas prowadzi w  tajemnice  Kościoła
-Którego Maryja jest Żywym Obrazem
i niech zamieszka z nami,
aby Twój Kościół pozostał dla każdego pokolenia
wiernym świadkiem,
prawdziwym pośrednikiem,
Sakramentem ustanowionym przez Jezusa.
Ześlij  Swego Ducha,
na Twój podzielony kościół
poszukujący w bólu
swojej widzialnej jedności;
niech Twoi uczniowie przyśpieszają kroku,
aby przybliżyć godzinę
w której Miłość i Prawda
będą jedno-
w domu Twoich dzieci-nareszcie pojednanych;
niech położy kres
zgorszeniu, które trwa zbyt długo,
aby świat uwierzył w Tego, Którego posłałeś.

Ześlij  Swego Ducha,
na Ziemię, planetę ludzi,
aby zwyciężył przeszkody
i uwolnił nas
od nienawiści
od niesprawiedliwości,
które nas rozdzierają,
aby połączył nas
braterską jednością,
której szukamy po omacku,
a która bierze początek
z  najwyższej jedności
Ojca, Syna i Ducha
Amen.

Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Krakowie Nr 161/85 Kraków, 08.02.1985r. Ks. Jan Dyduch Kanclerz, Ks. Stanisław Smoleński