Tydzień 6 dzień 7

INNE CHARYZMATY SŁUŻBY

Stań w obecności Boga. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś tu przy mnie. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś tu przy mnie.

Pismo Święte: Przeczytaj Rz 12,4-8

     Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – do stosowania zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się z tobą i by pomogła ci się modlić. Proś Jezusa, byś lepiej Go poznał, mocniej kochał, wierniej naśladował służąc wszystkimi darami i łaskami, jakimi cię obdarzył.

Punkty do modlitwy. 

 1. Podziękuj Jezusowi za te dary służby, które już w sobie zauważyłeś. Proś Go o światło, byś mógł dostrzec te dary, którymi cię obdarzył, a których jeszcze nie rozpoznałeś w sobie. Podziękuj Panu Bogu za Jego miłość do ciebie i za to, że cię wybrał, byś Jemu służył, nawet jeżeli nie wiesz jeszcze jak i kiedy Pan Bóg się tobą posłuży.
 2. Może masz pracę, w której potrzebne są pewne charyzmaty. Jeżeli jesteś, na przykład, lekarzem, pielęgniarką, dentystą lub asystentem medycznym czy dentystycznym potrzebujesz daru uzdrawiania, a jeżeli jesteś doradcą, psychologiem, psychiatrą czy pracownikiem socjalnym, potrzebujesz daru uzdrowienia wewnętrznego.
  W nauczaniu, szczególnie religii, potrzebny jest dar nauczania. Ci, którzy głoszą kazania, potrzebują, nieraz bardzo mocno, charyzmatu głoszenia. Kto pracuje z ludźmi potrzebującymi, powinien się modlić o charyzmat współodczuwania z innymi i charyzmat pomocy potrzebującym. Ci, którzy pracują z dziećmi lub młodzieżą, powinien modlić się o charyzmat pracy z taką grupą ludzi.
  Czy czujesz się czasami wezwany do modlitwy za innych ludzi, o pokój lub w jakiejś innej intencji? Możliwe, że Bóg pragnie cię obdarzyć charyzmatem modlitwy wstawienniczej. Może Bóg pragnie cię powołać do służby muzycznej i chce cię obdarzyć lub zwiększyć w tobie charyzmat muzyki.
  Na koniec, czy jesteś matką lub ojcem? Ojcostwo i macierzyństwo są charyzmatem. Proś o nie. Bardzo ci pomogą.
  Proś też o ten charyzmat czy charyzmaty, które wydają się być potrzebne w twojej pracy. Jeśli nie wiesz, jakie ci są potrzebne, proś o te, którymi Pan Bóg, według ciebie, pragnie cię obdarzyć lub je w tobie pomnożyć. Jeżeli dalej nie wiesz o co się modlić, proś ogólnie o charyzmat służby i pozwól Bogu samemu działać.
 3. Powiedz Jezusowi, że bardziej pragniesz Jego samego niż darów czy charyzmatów. Stań przed Dawcą i ofiaruj się Jemu w całości, jak On ofiarował się cały tobie. W porównaniu z Nim wszystkie dary są niczym.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, przyjdź ze mną do Jezusa i pomóż mi modlić się do Niego i dziękować Mu za dar Ducha Świętego, za dary i charyzmaty, jakimi mnie obdarza, a w szczególności za dar siebie samego.
Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje dary. Wiem, że są one po to, by ich używać, pomóż mi w tym. Szczególnie dziękuję Ci za wspaniały dar Ducha Świętego w moim sercu i w moim życiu. Ponad wszystko dziękuję Ci za dar, jakim jesteś Ty sam, Panie Jezu. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję, Jezu, za wszystkie Twe dary.