Tydzień 6 dzień 6

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ WSZELKIE ZŁO

Stań w obecności Boga. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym (Hbr 12,29).

Święty Jan Chrzciciel przygotował lud na przyjście Jezusa. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem (Łk 3,15), Jan im powiedział: Idzie mocniejszy ode mnie … On chrzcić was będzie Duchem Świętym (Łk 3, 15-16). Jezus, gdy przyszedł, też mówił o ogniu: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12,49).
„Mocniejszy ode mnie”, „Mocny” – to jest słowo często używane w Piśmie Świętym w odniesieniu go tego, kto zwycięża zło. Jezus jest zwycięzcą w walce z szatanem.
Również ogień jest narzędziem konfliktu. Spala, oczyszcza, uświęca. To samo czyni Duch Święty. „Ogień w sercu” – płonąca miłość serca Jezusa żywa we mnie. Prorok Jeremiasz znał ten ogień. Gdy został wyszydzony za słowo, które głosił, postanowił:
I powiedziałem sobie:
Nie będę Go już wspominał
ani mówił w Jego imię!
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień,
nurtujący w moim ciele.
Czyniłem wysiłki, by go stłumić,
lecz nie potrafiłem
(Jr 20,9).

Ogień symbolizuje budzącą lęk obecność Boga.

Pismo Święte: Przeczytaj So 3,17-18

     Pan, Twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz – On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.

oraz 1 Kor 15, 57-58

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu.

Łaska, której pragnę. Bym poznał Cię, Jezu, lepiej i bym miał w sercu Twój ogień i zapał.

Punkty do modlitwy. 

 1. Zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym i staliśmy się narzędziami w ręku Pana Boga. Używa On nas, by wprowadzić wszystkich ludzi do swego Królestwa. Z tego powodu możemy oczekiwać wzmożonej walki duchowej. Pamiętajmy, że w tej walce Jezus już zwyciężył. Każdy z nas przeżywa swoją walkę duchową, ale nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6,12). Dlatego ważne jest, byśmy byli blisko Jezusa i Jego Matki, która przeraża moce zła:
  Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza,
  piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
  groźna jak zbrojne zastępy
  (Pnp 6,10).
 2. W Jezusie jest nasze zwycięstwo. Szatan chce nas przekonać, że jest inaczej, ale możemy iść za radą św. Jakuba: Przeciwstawiajcie sięnatomiast diabłu, a ucieknie od was (Jk 4,7). Możemy wyrzucać szatana mówiąc po cichu „Odejdź w imię Jezusa” i potem wrócić do naszych czynności.
  Niektórym Bóg daje szczególny dar modlenia się za lub z innymi w walce duchowej. Ta służba prawie zawsze dokonuje się w cichej modlitwie. Zazwyczaj nie mówimy o tym osobie, której to dotyczy. Po cichej modlitwie, by wypełniła się wola Boża, rozkazujemy szatanowi, by odszedł w imię Jezusa. W takiej służbie bardzo ważne są post i modlitwa.
 3. Zbawcza moc drogocennej krwi Jezusa jest zawsze dla nas dostępna. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka (Ap 12,11). Musimy być mocni w naszym życiu chrześcijańskim dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego (Ef 4,12). Chociaż, jak podkreśla Pismo Święte, jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi (Hbr 12,4).

Modlitwa końcowa.

Panie Jezu, Ty wszystko możesz, Ty pokonałeś wszelkie zło. Twoim pragnieniem jest rozpalić ogień na ziemi, ogień Ducha Świętego, który jest ogniem Twojej miłości. Rozpal ogień w moim sercu. Oczyść me serce. Spraw, bym był blisko Ciebie w czasie kuszenia. Obmyj moje serce i całe moje życie swą zbawczą krwią.
Maryjo, moja Matko, pozwól mi być blisko Ciebie, bo Szatan szczególnie boi się właśnie Ciebie. Weź mnie za rękę, bądź moją tarczą. Prowadź mnie do radości Jezusa.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Chwalę Ciebie, Jezu, za Twoje zwycięstwo nad złem.