Tydzień 6 dzień 5

CHARYZMATY UZDRAWIANIA I MOC UZDROWIENIA MIŁOŚCI JEZUSA 

     Bóg odpowiada na modlitwę o uzdrowienie. Co więcej, niektórych ludzi obdarza charyzmatem modlitwy o różnego rodzaju uzdrowienia, która ma niezwykłą skuteczność.
Jezus jest tym, kto uzdrawia. Jego miłująca obecność leczy. Przez modlitwę uzdrawia nas wewnętrznie. Kiedy się modlę, Bóg „składa” mnie wewnętrznie, uzdrawia moje emocje, moją psychikę. On mnie uzdrawia krok po kroku. Jego uzdrowienie jest zazwyczaj powolne, ale pewne. Czyni to poprzez codzienny z Nim kontakt.

Stań w obecności Boga. Stań w obecności miłującego i leczącego cię Boga. Proś też Maryję, by pomogła ci się modlić.

Pismo Święte: Przeczytaj Mt 14,35-36

     Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by pomogła ci się modlić. Proś Jezusa, byś Go lepiej poznał poprzez Jego miłość do ciebie osobiście. Proś, byś mógł odpowiedzieć miłością na Jego miłość oraz byś wierniej Go naśladował.

Punkty do modlitwy. 

  1. Ludzie miejscowi, poznawszy Go. Chcę rozpoznawać Jezusa obecnego przy mnie podczas mojej modlitwy. Wiem, że On jest obecny teraz przy mnie i kocha mnie bez względu na to, czy czuję Jego miłość czy nie, czy jestem dobry, zły czy obojętny. Poznaję Go, rozpoznaję i poważnie traktuję Jego obecność, Jego miłość do mnie i potegę tej miłości.
  2. Znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć. Relacja z Jezusem, spotkanie z nim, nawet krótkie, leczy.
  3. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Jednak nie wszyscy, którzy proszą o uzdrowienie, otrzymują to, o co proszą. Wielu nie zostaje uzdrowionych. Jezus nie powiedział: „Jeżeli chcesz być moim uczniem, bądź wolny od swego krzyża”. On powiedział: Weź swój krzyż i chodź za mną. Nie mówił: „Wlecz swój krzyż za sobą”, ani: „Odrzuć swój krzyż”, ani: „Weź swój krzyż i niszcz nim innych ludzi”, On powiedział, byś go nosił.

Jezus podczas agonii w Ogrójcu prosił Ojca, by zabrał od Niego ten kielich, ale potem przyjął wolę Ojca, mówiąc: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Spotkanie z Jezusem uzdrawia mnie – to pewne – ale nie ze wszystkiego. On obiecał mi krzyż. Nie obiecywał, że uleczy wszystko i że nie będzie żadnych krzyży w moim życiu.
Modlitwa końcowa.

Maryjo, prowadź mnie do Jezusa, pomóż mi się modlić.

Panie Jezu, dziękuję, że mogę się z Tobą spotkać na modlitwie. Przebywanie z Tobą mnie leczy. Podnoszę teraz to, czego nie uzdrawiasz we mnie, co jest moim krzyżem. Pragnę go nieść z miłością. Przyjmij moją ofiarę. Łączę ją z Twoją ofiarą na krzyżu. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Uzdrów mnie, Jezu.