Tydzień 6 dzień 4

CHARYZMATY SŁOWA I SŁOWA BOGA

     Charyzmatem proroctwa Pan Bóg obdarza tylko niektórych ludzi. Jest wiele przykładów proroków i prorokiń oraz mów proroczych zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Bóg mówi do nas przez słowa, pomysły, działania oraz całe życie tych, których obdarzył tym charyzmatem. Franciszek z Asyżu wiódł prorockie życie. Również Jan Paweł II mówi prorockie słowa. Można również usłyszeć proroctwa na modlitwie w grupach charyzmatycznych.
Prawdziwe proroctwo jest słowem Boga. Może być ono trochę zniekształcone, gdyż przechodzi przez niedoskonałe narzędzie, jakim jest człowiek, który je wypowiada. Czasem może ono nie pochodzić od Boga. Widzieliśmy wiele ksiąg zapisanych proroctwami, które wcale nie wydają się pochodzić od Niego, ale pomimo tego powinniśmy słuchać słów proroctwa, gdyż to sam Bóg może przez danego człowieka mówić do nas.
Poza proroctwem są też inne „charyzmaty słowa”. Dar mądrości w danej sytuacji czy problemie, dar poznania rzeczy, o których w żaden inny sposób nie mogę wiedzieć, dar znalezienia właściwego fragmentu Pisma Świętego, poprzez który Bóg pragnie powiedzieć coś szczególnego. Nie wszyscy ludzie posiadają charyzmaty słowa, ale wszyscy możemy doświadczać, przyjmować, pielęgnować i uczyć się ze słowa Bożego, które objawia się na wiele sposobów.

Stań w obecności Boga. Stań w obecności miłującego cię Boga i proś Go o łaskę modlitwy. Proś też Maryję, by była obecna wraz ze swoim Synem.

Pismo Święte: Przeczytaj Hbr 4,12

     Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się za ciebie, byś usłyszał Jezusa, gdy mówi do ciebie bez względu na formę, w jakiej przekaże swoje słowo. Proś Jezusa, wraz z modlącą się za ciebie Maryją, byś mocniej doświadczał, czym jest słowo Boże w Biblii i byś mógł przyjąć słowo Boga o Jego miłości do ciebie, tak jak je wyraża.

Punkty do modlitwy. 

  1. Chrześcijanie zawsze wierzyli, że Bóg może mówić do człowieka osobiście, używając słówPisma Świetego, by przekazać to, co chce mu powiedzieć w danym momencie i w danej sytuacji. Bóg może wyjść poza dosłowne znaczenie słów, by powiedzieć coś, co nie było intencją osoby piszącej tekst natchniony. Na przykład Tomasz Merton przeczytawszy w Piśmie Świętym słowa: „Zachowasz milczenie” zrozumiał, że Jezus pragnie, by został mnichem trapistą. I tak uczynił.
    Na tym polega doktryna chrześcijańska o podwójnym natchnieniu. Nie tylko Biblia jest natchnionym słowem Bożym, ale Bóg może mnie natchnąć, bym czytając Biblię zrozumiał to, co pragnie mi powiedzieć tu i teraz.
    Mogę się modlić, bym mocniej doświadczał tajemnicy Pisma Świętego, tak jak Bóg tego dla mnie pragnie.
  2. Chcę usłyszeć Jezusa, gdy mówi do mnie, bez względu na to jak będzie mówił.
    W sposób szczególny Bóg mówi do mnie poprzez Pismo Święte, ale może także mówić przez słowa, które słyszę podczas Eucharystii, na kazaniu, poprzez hymny czy na modlitwie osobistej. Czasem może wykorzystać zwykłą rozmowę, przyrodę, tekst w gazecie. Módl się, byś Go usłyszał i rozpoznał Jego głos: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a one mnie znają (…) będą słuchać głosu mego (J 10,14-16).
  3. Pragnę rozpoznać każdy wyraz Bożej miłości w moim życiu, każdą oznakę miłości w Jego słowie. On objawia mi swoją miłość przez dobre rzeczy i ludzi, jakich wokół mnie postawił. Chcę odczytać Bożą miłość do mnie w znakach, poprzez które mi ją objawia i pragnę okazać Mu wdzięczność za Jego czułe łaski.

Modlitwa końcowa.

Naucz mnie, Panie Jezu, słuchać Twego głosu. Naucz mnie przyjmować słowo, jakie masz dla mnie w Piśmie Świętym. Naucz mnie rozpoznawać, gdy mówisz do mnie bez względu na to, jaki sposób wybierasz, by przyjść do mnie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.