Tydzień 6 dzień 2

WYTRWAJ WE MNIE

Stań w obecności Boga. Nie to jest ważne, że ja staję w obecności Boga, ale że Bóg jest zawsze obecny dla mnie. Teraz mogę stanąć i uświadomić sobie Jego obecność. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim (Dz 2,28).

Pismo Święte: Przeczytaj Ewangelię według św. Jana 15,4

     Wytrwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie.

Łaska, której pragnę. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę modlitwy. Maryjo, moja Matko, zanieś mnie w swojej modlitwie do Jezusa. Naucz mnie, jak się modlić.

Punkty do modlitwy. 

  1. Możesz modlić się tekstem biblijnym o krzewie winnym. Trwaj blisko Jezusa na modlitwie, zjednocz się z Nim, z Niego czerp życie. On jest krzewem winnym. Możesz przynosić owoc tylko w jedności z Nim, gdy swoje życie przeżyjesz z Nim.
  2. Ci, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, otrzymują prawie zawsze dar modlitwy kontemplacyjnej, prostego spojrzenia, szukania oblicza Boga, przebywania w Jego obecności. Są ludzie, którzy wchodzą w głęboką modlitwę kontemplacji poprzez modlitwę różańcową. Gdyby wyjęto paciorki różańca z ich rąk, byliby zagubieni. Ta – wydająca się tylko ustną – modlitwa wprowadza ich w kontemplację tajemnicy życia, śmierci, zmartwychwstania i chwały Jezusa.
    Dla innych modlitwa w językach jest wejściem w głębię modlitwy. Rozpoczęcie poprzez modlitwę w językach stawia ich w obecności Bożej. Są i tacy, którzy trwają w modlitwie w językach do końca modlitwy. Każdy otrzymał inny dar: Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał (1 P 4,10).
  3. Jesteśmy latoroślami winnego krzewu, jak pisze św. Paweł. W każdym przypadku żyjemy, wzrastamy, przynosimy owoce tak długo, jak żyjemy w Chrystusie. Sakramenty, szczególnie Eucharystia, są źródłem zycia dla nas. Codzienna modlitwa jest również źródłem życia. Bez niej usychamy, z nią jesteśmy gotowi działać dla Boga.

Krótko po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa Piotr i Jan zostali aresztowani, oddani pod straż do następnego dnia, w którym zostali przesłuchani przez przełożonych, i uczonych w Jerozolimie. (…) Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich (…). Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też uczniów Jezusa. (Dz 4,5-13). Oni przebywali z Jezusem. To było rozpoznawalne; było też wytłumaczeniem dla wrogich im władz. Dla nas przebywanie z Jezusem to modlitwa.

Modlitwa końcowa.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś zawsze przy mnie. Nie daj mi nigdy stracić świadomości Twojej obecności.

Maryjo, proszę prowadź mnie, bym w każdym momencie przychodził do Jezusa, w chwilach pracy, odpoczynku, decyzji, potrzeby, radości. Spraw, by Jezus był dla mnie żywą Osobą.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś ze mną.