Tydzień 6 dzień 1

WARUNKI MODLITWY

Stań w obecności Boga. Uwielbij Boga za nowe dary, i stań w Jego miłującej obecności. Proś Maryję, by była obecna wraz ze Swoim Synem.

Pismo Święte: Jud 1,20-21

     Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by z miłości do Swego Syna wyprosiła dla ciebie u Jezusa łaski modlitwy. Proś też Jezusa o te same łaski.

Punkty do modlitwy. 

  1. Czas jest pierwszym warunkiem modlitwy. Bóg nie liczy nam czasu, ale nie możemy budować relacji z nikim, zwłaszcza relacji miłości, bez częstych spotkań. Spotykaj Jezusa każdego dnia. Im bardziej dwoje ludzi się kocha, tym chętniej spędzają wspólnie czas. Potrzebujemy spotykać się z Jezusem. To jest właśnie modlitwa. Jezus cieszy się z przebywania z tobą: tak Bóg twój tobą się rozraduje (Iz 62,5).
  2. Modlitwa to proste bycie z Bogiem. Przyjdź do Niego. Pozwól, by On działał. Idź tam, gdzie cię prowadzi. Nie zagaduj Boga. Daj Mu szansę mówić do ciebie, okazać ci miłość, pocieszyć. Nade wszystko kontempluj Go w Jego rzeczywistej obecności, bądź twarzą w twarz z Jezusem jakbyś na oczy widział niewidzialnego (Hbr 11,27). Jeśli modlisz się w kościele, wierz mocno w obecność Jezusa w Tabernakulum, w Jego serce tam bijące, w Jego miłość, która jest dla ciebie. Po prostu trwaj. Modlitwa to nie to, co ty robisz, ale to, co czyni Bóg, gdy ty jesteś obecny.
  3. Wytrwaj w codzienności. Nie poddawaj się, gdy nic nie czujesz. Trwaj dla Jezusa, nie dla zaspokojenia własnej satysfakcji. Bądź dla Niego z miłości, nawet jeśli nie czujesz Jego miłości ani swojej miłości do Niego. Jezus naprawdę ciebie kocha, ciebie osobiście. Kiedy się modlisz, Jego spojrzenie spoczywa na tobie, On tobą się raduje. Czy czujesz coś czy nie w miłości Bożej strzeż samego siebie (Jud 1,20). Co się tyczy twojej miłości do Jezusa, to jest ona słaba. Jednak trwanie dla Jezusa już jest miłością, gdyż miłość wyraża się czynami, nie zaś słowami czy uczuciami. Trwanie jest miłością. Stałe miejsce modlitwy pomaga wytrwać. Święty Jan od Krzyża radzi, byśmy byli wierni miejscu umówionego spotkania. Módl się w miejscu, w czasie najlepszym i tak jak to czynisz najlepiej, ale bądź zawsze otwarty na zmiany, jakich pragnie Bóg.

Modlitwa końcowa.

Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ochrzciłeś mnie w Duchu Świętym. Naucz mnie modlić się, trwać w ciszy przed Tobą, spędzać z Tobą czas, przychodzić i trwać w spojrzeniu Twojej miłości do mnie.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu, że mnie miłujesz.