Tydzień 5 dzień 7

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ PO CHRZCIE W DUCHU ŚWIĘTYM?

Stań w obecności Boga. Podziękuj Jezusowi i Maryi za Ich obecność przy tobie. Rozpocznij swoją modlitwę, niech będzie ona oczekiwaniem na przyjęcie nowego wylania Ducha Świętego.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 19,1-7

     Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” A oni do niego: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. „Jaki więc chrzest przyjęliście?” – zapytał. A oni odpowiedzieli: „Chrzest Janowy”. „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa” – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz się modlił o Jego nowe wylanie.

Punkty do modlitwy. 

  1. Czego powinieneś oczekiwać od modlitwy o chrzest w Duchu Świętym? Jeżeli przeżywasz to seminarium w grupie, osoby, które będą się modlić za ciebie, położą na twojej głowie i ramionach swe ręce i będą prosić Jezusa, by napełnił cię Duchem Świętym. Ty będziesz klęczał, stał, lub siedział, a Maryja, Matka Jezusa, będzie się modlić za ciebie wraz z innymi ludźmi. Otworzysz swe serce na przyjęcie nowego wylania Ducha Świętego od Jezusa. Modląc się nad tobą mogą śpiewać, np. „Duchu Żyjącego Boga dziś na nią (lub na niego) zstąp”. Potem mogą się modlić w językach. Ty także możesz modlić się w językach lub trwać w ciszy przez Bogiem. Na koniec ktoś z grupy może poprosić Boga o słowo z Pisma Świetego dla ciebie lub wypowiedzieć proroctwo dla ciebie. Po modlitwie ci, którzy się za ciebie modlili, z pewnością okażą ci swoją serdeczność. Jeżeli przeżywasz to seminarium sam, proś Maryję, Matkę Jezusa, by to Ona modliła się za ciebie. Uklęknij lub przyjmij wygodną pozycję ciała. Pomódl się krótko do Maryi. proś Jezusa, by zesłał Ducha Świętego do twego serca. Jeśli masz dar językó, módl się nim przez chwilę. Jeśli go nie masz, próbuj się modlić w językach, wypowiadając kilka sylab, by się otworzyć i zacząć. Potem kontynuuj modlitwę. Jeśli nie możesz się modlić w językach, nie martw się tym. Zaufaj Jezusowi. Miej pewność, że napełnia cię swoim Duchem. Jezus powiedział: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, i ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, któzy Go proszą (Łk 11,13). Pan mówi: Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana (Iz 46,11)
  2. Jak doświadczysz tego, co Jezus czyni? Jka doświadczysz tego nowego wylania Ducha Świetego? Ludzie różnie to przeżywają. Niektórzy odczuwają wielką radość, inni płaczą, jeszcze inni pod wpływem Ducha upadają na ziemię. Są i tacy, którzy nic nie czują. Lucy Rooney, współautorka tej książki, poczuła falę radości, która zaraz znikła, potem zapanowała ciemność i uczucia raczej negatywne. Dopiero później zrozumiała, że Bóg przemienił ją i zmienił jej życie. Robert Faricy, drugi współautor, nie odczuł zupełnie nic, poza rozczarowaniem i zniechęceniem po modlitwie, ale powoli, kilka miesięcy później, nagle całe jego życie uległo zmianie, w szczególności jego relacja z Bogiem w modlitwie. Nie wiesz, co się wydarzy. Już teraz oddaj się w ręce Jezusa.
  3. Prawie napewno otrzymasz nowe dary. Dar modlitwy kontemplacyjnej. Dar nowego odkrycia Boga w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Może nową świadomość Bozej obecności. Możesz także otrzymać charyzmaty, jak na przykład dar proroctwa, dar otwierania słowa Bozego – tego, co Bóg pragnie powiedzieć w danym momencie przez Pismo Święte, dar uzdrawiania, dar zwalczania mocy ciemności, nowe dary prowadzenia innych, administracji, miłości, współczucia, modlitwy wstawienniczej lub inne. Zostawmy te sprawy Bogu.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie moim życiem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu.