Tydzień 5 dzień 6

CZYM JEST CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM?

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są obecni przy tobie. Podziękuj Im i rozpocznij swoją modlitwę.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 8,14-16

     Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha Świętego, który buduje Twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz się modlił o Jego nowe wylanie.

Punkty do modlitwy. 

  1. Czym jest wylanie Ducha Świętego? Święty Tomasz z Akwinu pisząc o działaniu Ducha Świętego w nas, mówił, że gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, Duch Świety jest ciągle zsyłany nam przez Jezusa i Ojca. Jednak kilka razy w życiu: raz, dwa lub trzy, mozemy otrzymać szczególne wylanie Ducha Świętego, które nas przemienia i na stałe zmienia nasze życie. Takie doświadczenie św. Tomasz nazwał nowym wylaniem Ducha Świętego.
  2. Dzisiaj nazywamy to wydarzenie chrztem w Duchu Świętym. Oczywiście słowo „chrzest” symbolizuje przede wszystkim sakrament chrztu. Jednak przez analogię może też dotyczyć innej rzeczywistości. Na przykład Jezus mówił uczniom o chrzcie, który ma przyjąć, mając na myśli śmierć na krzyżu; mówił też o „chrzcie ogniem”. W ten sposób możemy mówić o „chrzcie w Duchu Świetym”.
  3. Jesteś w stanie łaski. Otrzymałeś już sakrament chrztu świętego, prawdopodobnie otrzymałeś także sakrament bierzmowania. Chrzest w Duchu Świetym uwolni w tobie to, co już otrzymałeś, rozpali na nowo charyzmat Boży, któy jest w Tobie (2 Tm 1,6).

Za dzień lub dwa będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Tak jak Apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusa, czekali w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak i my będziemy w tym tygodniu czekać „w wieczerniku” naszej codziennej modlitwy, aby przyjąć modlitwę o chrzest w Duchu Świętym.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie moim życiem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje plany wobec mnie.