Tydzień 5 dzień 5

MARYJA I DUCH ŚWIĘTY

Stań w obecności Boga. Maryja jest obecna przy tobie. Jezus także jest obecny. Podziękuj Im i rozpocznij swoją modlitwę.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego J 14,16

     Jezus powiedział: „Ja zaś bedę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze”.

Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz się modlił o Jego nowe wylanie.

Punkty do modlitwy. 

  1. Czasami modlimy się do Maryi jako „Pocieszycielki pełnej łaski”. Kościół w liturgii często używa słów i zdań z Pisma Świętego w stosunku do ludzi lub sytuacji innych niż te, które są opisane w Piśmie Świętym. Zgodnie z tą tradycją możemy odnieść słowa Jezusa do Maryi. Jezus mówi, że daje nam swoją Matkę, dla mnie i dla Ciebie, Pocieszycielkę, która nas broni, wspiera, ochrania, prowadzi i błaga w naszej sprawie.
  2. W Ewangelii świętego Jana pojawia się też często słowo „Paraklet”. Oznacza ono również tego, który pociesza. Duch Świety jest naszym pocieszeniem, On nas pociesza. Tak samo czyni Maryja.
  3. Maryja przynosi Ducha Świętego, jest kanałem, przekaźnikiem dla Ducha Świętego. Kiedy, będąc w stanie błogosławionym, odwiedza swoją kuzynkę, przynosi Ducha Świętego Elżbiecie i nienarodzonemu Janowi Chrzcicielowi. Jest to przykład tego, co Maryja robi dla każdego z nas.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie moim życiem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Maryjo, módl się za mnie, prowadź mnie do Jezusa.