Tydzień 5 dzień 4

CO CZYNI DUCH ŚWIĘTY?

Stań w obecności Boga. Przez Ducha Świętego Jezus jest obecny przy tobie. Stań w Jego obecności. Proś Maryję, by pomogła ci modlić się podczas czasu spędzonego z Panem Jezusem.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego Rz 5,5

     A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz się modlił o Jego nowe wylanie.

Punkty do modlitwy. 

  1. Kim jest Duch Święty? Ojciec kocha Jezusa, Jezus kocha Ojca. Miłość pomiędzy nimi jest nieskończenie mocna, tak mocna, że jest Boską Osobą – Duchem Świętym. On jest Miłością, wzajemną miłością pomiędzy Ojcem i Jezusem. Jest relacją pomiędzy dwiema Osobami i jest również Osobą. Jest Bogiem. Ojciec, Jezus i Duch Święty są Bogiem i pozostają w nieskończenie bliskiej unii miłości.
  2. Duch Święty mieszka w moim sercu, kiedy jestem w stanie łaski. Zmiana lub zmiany we mnie pod wpływem obecności Ducha Świętego w moim sercu nazywamy łaską uświęcającą, która pomaga mi być w konkretnych sytuacjach mojego życia i łaską uzdrawiającą, która leczy mnie na wiele sposobów.
  3. Co czyni Duch Święty? Działa we mnie. Jest sprawcą łaski działającej we mnie. I co najważniejsze, buduje moją bezpośrednią relację z Ojcem i Jezusem, gdyż jest On relacją miłości pomiędzy Nimi.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie moim życiem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Panie Jezu, napełnij mnie Duchem miłości.