Tydzień 5 dzień 2

JEZUS ZSYŁA DUCHA ŚWIĘTEGO PODCZAS PIĘĆDZIESIĄTNICY

Stań w obecności Boga. Maryja jest teraz przy tobie, kocha cię i pragnie ci pomóc. Jezus jest teraz przy tobie, patrzy na ciebie z miłością. W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 2, 1-4

     Kiedy nadszedł wreszie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję i Jezusa o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować oraz o łaskę otwarcia na Ducha Świętego, gdy za kilka dni będziesz prosił o chrzest w Duchu Świętym. Proś też jeszcze raz Jezusa o tę łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy... Duch Święty nie zstąpił w dniu przypadkowym, ale w szczególnym dniu święta religijnego. Bóg traktuje czas święta jako czas szczególnej łaski. Dzień, w którym będziesz modlił się o nowe wylanie Ducha Świętego jest także czasem szczególnym. Takim czasem jest również twoje uwielbienie w kościele. Podobnie czas spędzony z Bogiem każdego dnia jest czasem szczególnej łąski.
  2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Podczas chrztu Jezusa Duch Święty przychodzi jako gołębica. Teraz Jezus posyła Ducha, a Jego symbolem jest tym razem gwałtowny wicher. Duch Święty jest potężny i tak, jak wiatr wieje tam, gdzie chce. Duch Święty daje siłę do budowania bliższej relacji z Jezusem, do modlitwy, do miłości, do unikania grzechu i służenia Bogu.
  3. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świetym. Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? To znaczy otrzymać nowe dary, szczególnie dar służby i dawania świadectwa Bogu słowem, czynem i życiem.

Przed Pięćdziesiątnicą uczniowie widzieli zmartwychwstałego Jezusa wiele razy. Wierzyli w Niego, kochali Go, ale jeszcze nie otrzymali Ducha mocy z wysoka, którego przyjście Jezus zapowiedział. Uczniowie ukryli się z obawy przed Żydami w Wieczerniku i właśnie wtedy przyszedł Duch Święty ze swoją siłą. Uczniowie stali się innymi ludźmi, czynili cuda, uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy, głosili Dobrą Nowinę i dawali świadectwo Bogu swoim życiem. Moc miłości Ducha Świętego przemieniła ich życie.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Duchu Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie moim życiem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, daj mi więcej Twego Ducha miłości.