Tydzień 5 dzień 1

JEZUS PRZYJMUJE CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Otaczają cię swoją miłością i pragną ci pomóc. W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst Ewangelii Mt 3, 21-22

     Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest teraz obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować oraz o łaskę otwarcia na Ducha Świętego, gdy za kilka dni będziesz prosił o chrzest w Duchu Świętym. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. W tym fragmencie Jezus otwarcie i publicznie otrzymuje nowe wylanie Ducha Świętego. Czy Jezus nie miał Ducha Świętego od zawsze? Oczywiście, że miał. Jezus był i jest Bogiem, jedynym Bogiem wraz z Ojcem i Duchem Świętym, ale w swym ludzkim wcieleniu wzrastał w latach, łasce i mądrości. W tym fragmencie Jezus, jako człowiek, otrzymuje nową i przemieniającą Go łaskę, która jest niezbędna dla wypełnienia Jego powołania, Jego służby, by mógł odpowiedzieć na wołanie Ojca.
  2. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus jest obrazem, odbiciem Ojca. On zawsze widzi Ojca i zawsze wypełnia Jego wolę, czyni to, czego Ojciec pragnie.
  3. Duch Święty zstępuje na Jezusa w formie cielesnej jako gołębica. Od czasu chrztu Jezusa gołębica stała się symbolem Ducha Świętego. Gołębica jest wolna, leci tam, gdzie chce, oznacza również pokój. Duch Jezusa i Ojca – Duch Święty mieszka teraz w moim sercu, uwalnia mnie od moich najgorszych przyzwyczajeń, daje mi wolność, bym mógł kochać, wlewa pokój do najgłębszych pokładów mego serca i buduje moją bezpośrednią relację z tymi, których sam jednoczy – z Jezusem i Ojcem.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty otrzymałeś chrzest w Duchu Świętym. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce, w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, spraw, bym lepiej Cię poznał.