Tydzień 4 dzień 6

PODDANIE WSZYSTKIEGO PANOWANIU JEZUSA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Patrzą na ciebie z miłością. Uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Ef 1, 8-10

     Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach i to, co na ziemi.

    Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa jako kochającego Pana, Pana całego twojego życia i każdej jego części, byś mógł Go bardziej kochać, wiernirj naśladować i skoncentrować na Nim swoje życie. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Według swego postanowienia (…), aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. To jest nie tylko plan dla świata, ale również dla mnie. Jezus pragnie, bym skoncentrował siebie samego i moje życie na Nim.
  2. Czym się taraz przejmuję lub martwię? Jezus pragnie o tym wiedzieć, Jego to obchodzi. Jemu zależy na moich pragnieniach, troskach i niepokojach. Mogę je poddać Jego panowaniu. Teraz staną się one Jego problemem.
  3. Kto mnie odrzuca, nie lubi, jest na mnie zły, jest dla mnie problemem? Z całym zaufaniem mogę tę osobę i moją relację z nią oddać Jezusowi; mogę tę sytuację złożyć w Jego ręce. To jest teraz Jego problem. Kogo kocham? Może moja miłość jes samolubna, zaborcza lub nieodpowiednia, niewystarczająca? Mogę złożyć ten problem w ręce Jezusa, oddać go Jego panowaniu pełnemu miłości, aby Jezus mógł tę relację uleczyć, wypełnić swoją miłością, wygładzić to, co szorstkie, wyprostować to, co kręte. Jaka myśl lub jakie uczucia przeszkadzają mi w modlitwie, zaprzątają mój umysł? Jeżeli mi przeszkadzają, to znaczy, że nie są poddane panowaniu Jezusa. Mogę je teraz oddać Jezusowi.

Modlitwa końcowa.

Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, i do Dziewicy Maryi. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Panem mojego życia. Oddaję Tobie pod panowanie siebie samego, wszystkie moje troski, niepokoje, problemy i moje relacje z innymi ludźmi. Powierzam je Tobie. Amen.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, który jest Panem wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować. Pomóż mi wszystko poddać Jego panowaniu, wszystko oddać w Jego ręce. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

W ciągu dnia postaraj się jak najczęściej oddać to, co robisz, myślisz, czujesz Jezusowi. Powierz się Jego dłoniom. Jezu, powierzam to Tobie.