Tydzień 4 dzień 5

JEZUS JEST PANEM PRZYSZŁOŚCI

Stań w obecności Boga. W modlitwie uświadom sobie obecność Jezusa i Maryi, którzy są teraz przy tobie ze swoją miłością.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Ef 1, 11-12

     W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzyśmy już wcześniej nadzieję złożyli w Chrystusie.

    Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa jako kochającego Pana, który trzyma w swych dłoniach twoją przyszłość i kocha ciebie osobiście, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Plany Boga Ojca wobec Kościoła i wobec mnie osobiście są zbudowane wokół zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jezus jest Panem przyszłości – przyszłość całego świata i cała moja przyszłość zaplanowana wokół Niego, są w Jego rękach. Zmarwychwstały Jezus przenika czas i przestrzeń. On wie, co się wydarzy w przyszłości i jest jej Panem. Święty Paweł pisze, że Jezus jest naszą nadzieją (1 Tm 1,1), że mamy nadzieję w Nim (2 Kor 1,10). Moja nadzieja na przyszłość jest w Jezusie.
  2. Jezus pragnie, bym Jemu ufał, w Nim pokładał nadzieję, bym poważnie potraktował Jego miłość do mnie oraz moc tej miłości. On jest Panem mojej przyszłości. Jemu mogę ufać, w Nim mogę mieć nadzieję na jutro, na przyszły tydzień, na całą resztę mojego życia, na wieczność.
  3. Nie wiem, co przyniesie mi przyszłość, ale wiem w czyich jest rękach. Moja przyszłość jest ukryta w sercu Jezusa. On ją zna doskonale choć dla mnie jest niewiadomą. Jezus jest Panem tej przyszłości, nic się nie wydarzy, co nie jest Jego wolą lub na co by On nie wyraził zgody.

Modlitwa końcowa.

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, razem z Dziewicą Maryją, Twoją Matką, którą dałeś mi również za Matkę. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Panem przyszłości. Ty jesteś Panem mojej przyszłości. Ufam Ci, w Tobie pokładam moją nadzieję.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, który jest Panem wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować. Pomóż mi Jemu ufać i w Nim pokładać nadzieję we wszystkich sprawach. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, ufam Tobie.