Tydzień 4 dzień 4

JEZUS JEST PANEM KOCHAJĄCYM

Stań w obecności Boga. W modlitwie uświadom sobie obecność Jezusa i Maryi, którzy są teraz przy tobie ze swoją miłością.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Ef 1, 3-4, 20-23

     Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

     (…) Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa nie tylko jako Pana, ale także jako miłującego Pana, który kocha ciebie osobiście, byś mógł Go bardziej kochać i lepiej naśladować. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Ojciec w Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Zanim świat zaczął istnieć, Bóg wybrał cię takiego, jakim jesteś. Z całego grona możliwych osób do stworzenia, Bóg wybrał właśnie ciebie. Wybrał cię w Chrystusie. Nosząc w sercu obraz Jezusa Chrystusa i ciebie wybrał ciebie z miłości i przeznaczył cię, byś żył w miłości z Chrystusem, w Chrystusie, i przez Chrystusa.
  2. On (Ojciec) ustanowił Go (Jezusa) Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią…. Kościół jako Ciało Jezusa Chrystusa napełnia wszystko pełnią obecności i potęgą miłości Jezusa. Kościół jest miejscem szczególnej obecności Jezusa i potęgi Jego miłości.
  3. Kościół jest pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami, pełnią Jezusa jako Pana, który wypełnia wszystko swoją obecnością i swoją miłością. Chociaż Kościół jest miejscem, w którym najmocniej objawia się Jego obecność, to Jezus obecny jest z potęgą swojej miłości w każdej części wszechświata. On napełnia wszystko wszelkimi sposobami. On jest kochającym Panem. Panem miłości.

Modlitwa końcowa.

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, razem z Dziewicą Maryją, Twoją Matką, którą dałeś mi również za Matkę. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Panem wszystkiego w niebie i na ziemi. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci, ponieważ jesteś kochającym Panem, który dał siebie samego za mnie, z miłości do mnie. Dziękuję Ci, Jezu.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, który jest Panem wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować. Pomóż mi, proszę, zawsze wyznawać i ogłaszać Jezusa moim osobistym Panem i Zbawicielem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Panie Jezu, Ty mnie wybrałeś.