Tydzień 4 dzień 1

JEZUS JEST PANEM: PSALM 110

Stań w obecności Boga. Zmów krótką modlitwę, by przypomnieć sobie, że Jezus i Maryja są przy tobie podczas modlitwy i oboje patrzą z miłością.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego, w którym Jezus cytuje Psalm 110, dając do zrozumienia, że jest Mesjaszem i Panem:

     Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół mioch pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże jest więc tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał (Mk 12, 35-37).

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Rzekł Pan do Pana mego – napisał Dawid w Psalmie. Pierwszy „Pan” to Bóg. Drugi „Pan” – to Mesjasz. Pytanie: Jak Mesjasz, który powinien być poniżej Dawida, jako że jest potomkiem, może być jednocześnie wyżej od Dawida jako jego Pan? Znamy odpowiedź: Panem i Mesjaszem jest Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
  2. Uczeni w Piśmie i faryzeusze nie zaakceptowali Jezusa ani jako Pana, ani jako Mesjasza, którego przepowiadali prorocy. Ty możesz to teraz uczynić. Powiedz Jezusowi, że przyjmujesz Go i wyznajesz Go jako Pana i Zbawiciela (to znaczy Mesjasza).
  3. Jezus, który jest Panem wszystkiego w niebie i na ziemi, Panem rzeczy i ludzi jest teraz przy tobie. On cię kocha i prosi, byś był z Nim, byś Go lepiej poznał, goręcej kochał i naśladował.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, Pana wszystkiego, pomóż mi przyjąć i wyznać Jezusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i Panem wszystkiego. Pomóż mi lepiej Cię poznać, mocniej kochać i wierniej naśladować.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, Ty jesteś Panem.