Tydzień 4 dziań 3

JEZUS JEST PANEM MOJEGO ŻYCIA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Uświadom sobie Ich obecność w krótkiej modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Flp 2, 5-11

     To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i lepiej naśladować. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. Jezus dał nam przykład. On pragnie, byśmy tak samo służyli w miłości innym, jak On sam to uczynił i ciągle czyni dla każdego z nas. Jezus nie trzymał się kurczowo swojej boskiej natury, nie wykorzystał tej sposobności, ale w pokorze stał się sługą wszystkich, dając nam przykład miłości.
  2. On ogołocił samego siebie. Ofiarował siebie, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Nie ma miłości bez cierpienia. Jezus kocha mnie tak bardzo, że dla mnie poszedł na śmierć i to na śmierć krzyżową. Zrobił to, aby mnie zbawić. Jest Panem, który stał się do nas podobny, i co więcej – umarł za nas na krzyżu, za każdego z nas, za mnie.
  3. Darował Mu imię ponad wszelkie imię. Imię ponad wszelkie imię to nie Jezus, ale Pan. „Pan” to tytuł Jezusa. W Starym i Nowym Testamencie słowo „Pan” prawie zawsze odnosi się do Boga. Jest to imię oznaczające boską naturę. Jezus jest Bogiem, Synem Boga, i posiada tytuł „Pana” – Najwyższego Imienia. On stał się nikim, ogołocił się ze wszystkiego, i dlatego Bóg Go wywyższył czyniąc Go Panem wszelkiego stworzenia.

Modlitwa końcowa.

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, razem z Dziewicą Maryją, Twoją Matką, którą dałeś mi również za Matkę. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Panem wszystkiego w niebie i na ziemi. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci, ponieważ jesteś Panem miłującym, który dał siebie samego za mnie, z miłości do mnie.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, który jest Panem wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować. Pomóż mi, proszę, zawsze wyznawać i ogłaszać Jezusa moim osobistym Panem i Zbawicielem. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia.