Tydzień 3 dzień 7

UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Przywitaj Ich w krótkiej modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego:

     On leczy złamanych na Duchu i przewiązuje ich rany (Ps 147,3).

     A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach (Ml 3,20).

Łaska, której pragnę. Módl się najpierw do Maryi, a potem do Jezusa o łaskę uzdrowienia wszelkich bolesnych wspomnień z przeszłości, które mogą być korzeniem teraźniejszych grzechów lub też przyczyną trudności w relacji z Bogiem.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj te punkty po kolei:

  1. Proś Jezusa, by wrócił wraz z tobą do twojej przeszłości i uzdrowił wszystkie zranienia, by zabrał ból z twoich wspomnień. Jezus nie odbierze ci wspomnień, ale uzdrowi je, poprzez zabranie z twej pamięci bólu, strachu, poczucia niedostosowania, wszelkich uczuć negatywnych. Rozjaśni On światłem swej miłości wszelkie ciemne miejsca i zapamiętane zranienia. Możesz potrzebować uzdrowienia wspomnień z powodu tego, kim jesteś, z powodu bolesnego dzieciństwa, trudnej relacji z matką lub ojcem, kiedy dorastałeś, z powodu ubóstwa, czu tragicznych wydarzeń w rodzinie. Wróć do tego czasu, do tych wspomnień. Pozwól, by Jezus w nie wszedł; proś Go, by je uleczył. Jednocześnie przebacz w sercu tym, którzy cię zranili lub spowodowali twój ból czy problem. Możesz potrzebować uzdrowienia wspomnień z powodu tego, co zrobiłeś: przestępstwa, grzechu przeciwko drugiemu człowiekowi, grzechów powtarzających się, takich jak: kradzież, lekceważenie kogoś lub grzechów z dziedziny seksualnej. Wróć do tych grzechów i proś Jezusa, by cię uleczył. Możesz potrzebować uzdrowienia wspomnień z powodu szczególnie negatywnego doświadczenia, takiego jak na przykład: przemoc wobec ciebie, ciężki wypadek, zagubienie się, bolesną utratę kogoś przez śmierć lub nieobecność – rodzica, dziecka, kogoś z rodziny, przyjaciela czy nawet ulubionego zwierzęcia. Pozwól Jezusowi wkroczyć do twoich wspomnień, zabrać z nich ból i uleczyć twoją pamięć.
  2. Złóż wszystkie wspomnienia i bolesne sprawy, które z nich wynikły, w ręce Jezusa. Ofiaruj je Jemu. On pragnie wziąć te wspomnienia. Teraz są one już Jego problemem. Pozwól mu się leczyć.
  3. Podziękuj Bogu za to, co uczynił, nawet jeśli nic nie czujesz.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, módl się za mnie i razem ze mną, bym przeżył z Jezusem ten czas uzdrowienia pamięci. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość, która mnie leczy.

Uwaga: Jeżeli jakieś wspomnienia lub negatywne uczucia będą cię niepokoić po tej modlitwie, będzie to oznaczało, że Bóg nie zakończył jeszcze uzdrowienia. Kiedy tylko się pojawią, oddaj je Jezusowi, by je uleczył.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Panie, w ręce Twoje oddaję Ducha mego.