Tydzień 3 dzień 6

UZDROWIENIE KORZENI MOJEGO GŁÓWNEGO GRZECHU

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Przywitaj Ich w krótkiej modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj Ps 30, 2-3

     Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.

Łaska, której pragnę. Módl się najpierw do Maryi, a potem do Jezusa o łaskę uzdrowienia wewnętrznego, o uleczenie korzeni twego grzechu i uleczenie korzeni wszystkiego tego, co oddala cię jeszcze od bliskiej relacji z Panem Bogiem.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj te punkty po kolei:

  1. Proś Boga, przez modlitwę i pomoc Maryi, by ci pokazał twój główny grzech, który jest przyczyną wielu innych grzechów. Jaki jest twój najczęstszy grzech? Może to być coś, na co nie zwracasz uwagi, na przykład zbyt mała miłość, egoizm lub zaborczość w kochaniu innych ludzi, bycie letnim w sprawach duchowych, takich jak modlitwa. Może to być też coś innego, jak na przykład jeden z grzechów głównych: pycha, gniew, zazdrość, chciwość, wyuzdanie, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. W sposób szczególny odrzuć ten grzech, wszelkie jego przejawy i jego korzenie.
  2. Proś Jezusa, by uleczył sam korzeń tego grzechu. Nie proś, by Jezus zabrał ci zdolność popełniania grzechu, bo to by ograniczało twoją wolność kochania. Nie proś, by Jezus zabrał przymus, jaki odczuwasz podczas pokus, czy skłonności do popełniania tego grzechu. Proś raczej, by zabrał z twego serca lenistwo i bezczynność, byś nie przeoczył Jego wołania wzywającego cię do przemiany serca i do czynu.
  3. Podziękuj Bogu za to, co uczynił, nawet jeśli nic nie czujesz, Zapamiętaj: Bóg może rzeczywiście usunąć ten grzech. Może osłabić, w mniejszym lub większym stopniu, jego korzeń, ale może go też zostawić dla twego większego poniżenia jako cierń w ciele, dzięki któremu będziesz się nieustannie do Niego zwracał.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, proś ze mną i za mnie, bym pozbył się tego grzechu i jeśli to możliwe tej grzesznej skłonności.

Jezu, uratuj mnie od tego grzechu. Daj mi siłę i mocną wolę do uniknięcia go w przyszłości.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Ulecz mnie, Boże, a będę zdrowy.