Tydzień 3 dzień 5

SKRUCHA I PRZYJĘCIE PRZEBACZENIA (PSALM 51)

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Zwróć się do Nich w krótkiej modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj Ps 51,1-19

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swym osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i umocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi Panie,
a usta moje bedą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń choćbym je dawał.
Moją ofiarą jest, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się z tobą i za ciebie o łaskę żalu za grzechy i za twoją grzeszność, i przyjęcie Bożego miłosierdzia oraz uzdrawiającego przebaczenia grzechów. Wraz z Maryją, proś Jezusa o te same łaski.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj te punkty po kolei:

  1. Przeczytaj wersety z Psalmu 51 tak wolno, jak tylko możesz. Pozwól im cię przeniknąć, zastanów się nad ich treścią, i przede wszystkim módl się nimi. Możesz modlić się słowami tego Psalmu do Jezusa.
  2. Jeżeli skończysz i będziesz miał jeszcze trochę czasu, wróć do tych wersetów, które szczególnie cię uderzyły.
  3. Na zakończenie modlitwy podziękuj Bogu za Jego miłosierdzie.

Modlitwa końcowa.

Sam ułóż końcową modlitwę lub módl się własnymi słowami. Możesz też modlić się słowami, zdaniami lub całymi wersami z Psalmu 51.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Obmyj mnie, a będę czysty.