Tydzień 3 dzień 4

PRZYJĘCIE PRZEBACZENIA ZA GRZECHY MOJEGO ŻYCIA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj Ps 69,14-15; 30-31

     Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie, w czasie łaskawości, o Boże; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wierności!

     Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny!

     Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mnie strzeże! Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go sławić.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się za ciebie o łaskę żalu za grzechy całego twojego życia i otwarcia twego serca na Boże miłosierdzie i przebaczenie tych grzechów. Wraz z Maryją proś o to samo Jezusa.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj te punkty po kolei:

  1. Podziel swoje życie na etapy. Na przykład pierwszym etapem może być niemowlęctwo i dzieciństwo do dziesiątego roku życia. Etap drugi to okres młodości i tak dalej. Nie mnóż etapów. Niech będzie ich trzy, cztery, najwyżej pięć.
  2. W przypadku każdego etapu życia: (a) proś, by Jezus odsłonił ci go w świetle Jego miłości. Niech On wskaże, co było niewłaściwe, kiedy się od Niego odwróciłeś, kiedy Go zawiodłeś, co zrobiłeś złego; (b) powiedz Jezusowi, jak bardzo ci przykro; (c) przyjmij ponownie, jeśli już żałowałeś za te grzechy, Jego przebaczenie.
  3. Na zakończenie podziękuj i wychwalaj Jezusa za Jego miłosierdzie w twoim życiu, za Jego wszystko ogarniające i rozumiejące przebaczenie, jakiego udziela za wszystkie twoje grzechy.

Modlitwa końcowa.

Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś tutaj przy mnie, że modlisz się ze mną, że prowadzisz moją modlitwę. Dziękuję Ci, Jezu, za całe moje życie, szczególnie za Twoje przebaczenie mojej grzeszności i grzechów całego życia, nawet tych, których już sam nie pamiętam, i które może sobie przypomnę w przyszłości. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, przyjmuję Twoje miłosierdzie i przebaczenie.