Tydzień 3 dzień 3

PRZEBACZENIE I PRZYJĘCIE PRZEBACZENIA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj Łk 15,25-32

     Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił  twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję o modlitwę, byś otrzymał łaskę przebaczenia tym, którzy cię zranili, zarówno tym, którzy to zrobili specjalnie, jak i tym, którzy nie wiedzieli, że cię ranią. Proś zwłaszcza o przebaczenie tym, którzy zranili cię najmocniej, proś też o łaskę przyjęcia na nowo Bożego przebaczenia. Niech Maryja weźmie cię za rękę i zaprowadzi do Jezusa. Proś Jezusa o te same łaski.

Punkty do modlitwy. Zobacz, czy punkt pierwszy ciebie dotyczy. Zastanów się dobrze, jeżeli nie, to przejdź do następnego i jeśli masz czas i czujesz, że Pan Bóg, tak cię prowadzi to potem przejdź do ostatniego punktu.

  1. Starszy syn był na polu. Wracając do domu usłyszał muzykę i tańce. Rozgniewał się na swego ojca i nie chciał wejść do domu. Możliwe, że mam żal do Boga. Jeżeli tak jest, muszę Mu przebaczyć. Nie dlatego, że Bóg uczynił coś złego, ale dlatego, że ja jestem, może niesłusznie, ale jednak jestem zły na Boga. On jest nieskończenie wielki, gotowy zaakceptować mój gniew i całkowicie mi przebaczyć.
  2. Możemy mieć nadzieję, że starszy syn przebaczył zarówno swojemu ojcu, jak i bratu. Ja również powinienem przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili, niezależnie od tego, czy robili to świadomie, czy nie. Jeżeli zatrzymam w swym sercu choć trochę nieprzebaczenia, to właśnie w tej części moje serce będzie zamknięte. A jeżeli jest ono zamknięte nawet na jedną osobę, to oznacza, że jest zamknięte na wszystkich, również na Boga. W takiej sytuacji Jego przebaczenie nie może w pełni dotrzeć do mojego serca, gdyż wokół niego mam skorupkę, która nie pozwala Bożemu miłosierdziu przeniknąć do wnętrza. Potrzebuję przebaczać, ciągle na nowo, nawet aż siedemdziesiąt siedem razy, by moje serce otworzyło się na przyjęcie pełnego miłości przebaczenia Boga. Pytaj Boga: Komu potrzebuję przebaczyć? Kto mnie skrzywdził najbardziej? Może to jest ktoś, komu wierzyłem, że mnie kocha. Długo odczuwałem, może nawet do dzisiaj, słabość do tego człowieka i dlatego ta osoba może mnie ranić na nowo. Może to ktoś, kto zastosował wobec mnie fizyczną, psychiczną lub słowną przemoc. A może muszę wybaczyć sobie samemu złe cechy, jakie w sobie odkrywam, lub też poważny grzech przeciwko życiu z przeszłości.
  3. Teraz, kiedy doświadczyłem, czym jest przebaczenie i otworzyłem moje serce szerzej na Boże przebaczenie i współczucie wobec mnie samego, mogę ponownie przyjąć Jego miłosierdzie. Mogę radować się z Panem Bogiem, bo On raduje się, że może mi przebaczyć. Cieszy się, że ja przyjmuję Jego przebaczenie. Ja również mogę cieszyć się i radować. Jestem grzesznikiem, któremu wybaczono.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, dziękuję, że modlisz się ze mną i za mnie o łaskę przebaczenia. Wyproś dla mnie łaskę serca, które zawsze współczuje i przebacza.

Panie Jezu, z serca wybaczam tym, którzy mnie w jakikolwiek sposób skrzywdzili. Przyjmuję Twoje pełne miłości przebaczenie moich grzechów, zwłaszcza tych najgorszych i całej mojej grzeszności. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Panie, przebacz mi. Ja również przebaczam.