Tydzień 3 dzień 2

ŻAL ZA GRZECHY I PRZYJĘCIE PRZEBACZENIA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Zwróć się do Nich w modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj Łk 15,20-24

     A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie; będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się wraz z tobą o łaskę, której pragniesz: byś żałował za swoje grzechy, swoje grzeszne skłonności i impulsy, za całą swą grzeszność. Proś, byś umiał przyjąć uzdrawiające przebaczenie Boga i Jego miłosierną miłość. Proś Jezusa, przez wstawiennictwo Maryi, o te same łaski.

Punkty do modlitwy. Oto punkty do dzisiejszej modlitwy.

  1. Ojciec wybiegł synowi naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Uczynił to wszystko zanim jego syn go przeprosił. Świadomość miłosierdzia Jezusa, Jego współczującej miłości, pomaga i zachęca cię do żalu za twoje grzechy.
  2. Młodszy syn powiedział do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Powiedz Jezusowi: Jezu, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Żałuj za grzechy i przeproś Jezusa za swój grzech.
  3. Ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie; będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Przyjmij miłosierne, przebaczające i uzdrawiające przygarnięcie przez Jezusa. Pozwól, by rzucił ci się na szyję. To Go uszczęśliwi. Ojciec cieszy się z powrotu swego syna. Jezus cieszy się z twojego żalu za grzechy. Raduj się z nim. Bądź szczęśliwy z tego, że ci całkowicie przebaczono.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, proszę, módl się teraz za mnie i ze mną o łaskę szczerego żalu za wszystkie moje grzechy i upadki. Pomóż mi przyjąć miłosierną i przebaczającą miłość Jezusa, która obmywa mnie z grzechu i leczy moją grzeszność. Amen.

Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Pomóż mi przyjąć Twoją miłosierną, przebaczającą miłość i uzdrawiającą moc Twojego przygarnięcia. Dziękuję Ci, Jezu, że radujesz się z przebaczenia, jakie mi udzielasz. Dziękuję, że jesteś szczęśliwy, gdy mi wybaczasz. Daj mi łaskę, bym radował się razem z Tobą z Twojego przebaczenia, bym cieszył się, że jestem grzesznikiem, któremu wybaczono, bym trwał przy Tobie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Panie, dziękuję Ci za Twoją przebaczającą miłość.