Tydzień 3 dzień 1

CHCĘ DOSTRZEC I WYRZEC SIĘ MOJEJ GRZESZNOŚCI

Stań w obecności Boga. Zmów krótką modlitwę, by uświadomić sobie, że Jezus i Maryja są przy tobie i patrzą na ciebie z milłością.

Pismo Święte: Przeczytaj Łk 15,11-20

     Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem; uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się wraz z tobą o łaskę, której pragniesz: abyś był świadomy swoich grzechów i grzeszności, byś je odrzucił i całkowicie powrócił do Boga. Potem idź wraz z Maryją do Jezusa i proś go o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj trzy poniższe punkty do modlitwy. Zacznij od pierwszego i módl się nimi po kolei.

  1. Młodszy syn rozważył sytuację i opamiętał się. Uświadomił sobie, to co zrobił, swój grzech. Był świadomy swojej żałosnej sytuacji. Proś Boga o większą świadomość swojego grzechu i swojej grzeszności. Nie rób rachunku sumienia. Zostań raczej w promieniach miłości Jezusa i pozwól, by to światło cię oświetlało. Niech ono oświetla ciemne miejsca wewnątrz ciebie i niech jaśniej pokaże ci twoje grzechy i grzeszną naturę.
  2. Młodszy syn zostawił świnie, miejsce, w którym przebywał oraz swoje tragiczne położenie i postanowił wrócić do ojca. Odrzuć swój grzech. Odrzuć zaspokajanie swoich grzesznych impulsów i tendencji. Zwróć się do Jezusa.
  3. Młodszy syn wrócił do swojego ojca. Jezus mówi dziś do ciebie: Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości (Jl 2,12-13).

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, módl się za mnie, bym był świadomy moich grzechów i mojej grzeszności. Pomóż mi odrzucić mój grzech, moje grzeszne skłonności i zwrócić się całkowicie do Jezusa.

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z Matką, którą mi dałeś. Proszę o łaskę większej świadomości mojej grzeszności i mojego grzechu. Daj mi odczuć ich ciężar oraz dostrzec ich brzydotę we mnie. Obdarz mnie łaską odrzucenia moich grzechów i grzeszności oraz nawrócenia się ku Tobie, ku Twojej miłosiernej miłości do mnie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją przebaczającą miłość.