Tydzień 2 dzień 7

CUDA JEGO MIŁOŚCI

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie obecni i patrzą na ciebie z miłością. Uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj 2 List do Koryntian 3,18. Święty Paweł wyjaśnia pierwszym chrześcijanom w Koryncie:

     My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

Łaska, której pragnę. Jezu, bym bardziej poznał wielką miłość, jaką masz dla mnie i bym lepiej na nią odpowiedział.

Punkty do modlitwy.

  1. Podczas modlitwy możesz pozostać w ciszy przed Bogiem patrząc na Niego z „odsłoniętą twarzą”. Ponieważ jesteśmy ślepi, możemy otwarcie spoglądać na Jego chwałę.
  2. Jezus żyje w nas. A nawet więcej – pozwala nam mieć udział w Jego Boskiej naturze. Podczas Eucharystii kapłan wlewając kroplę wody do kielicha z winem modli się tymi słowami: „Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”. Nie stajemy się Bogiem, ale jesteśmy pochwyceni i zanurzeni w Bou przez Ducha Świętego w naszych sercach. Przez łaskę jesteśmy uświęceni.
  3. Można więc sądzić, że inni również doświadczają obecności Boga. Czy pamiętam o tym w moich relacjach z innymi? Czy siebie samego traktuję jako świątynię, w której mieszka Bóg? Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 3,16-17).

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, miłość Chrystusa przynagla mnie (por. 2 Kor 5,14). Naucz mnie kochać Jezusa tak gorąco, jak On mnie miłuje. Ty wiesz, jak bardzo On, będąc Miłością samą, pragnie być kochany.

Jezu, dziękuję Ci za cuda Twojej miłości. Daję Ci całe moje serce. Proszę, bym kochał Cię ponad wszystko i bym kochał wraz z Tobą wszystkich tych, których mi dałeś jako dary Twojej miłości. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Dziękuję Ci, Jezu, że mnie kochasz. Kocham Ciebie.