Tydzień 2 dzień 6

UKRYTA TAJEMNICA

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie obecni. W modlitwie uświadom sobie Ich miłującą obecność.

Pismo Święte: Kol 2,1-3

     Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodecyi, i o tych wszystkich, którzy mnie nie widzieli osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Łaska, której pragnę. Bym poznał wspaniałą tajemnicę, że Chrystus mieszka we mnie ze swoją miłością.

Punkty do modlitwy.

  1. Święty Paweł napisał do pierwszej gminy chrześcijańskiej w Kolosach, że Bóg obdarzył go wielką odpowiedzialnością, podkreślając, że tą odpowiedzialnością jest wiadomość – Boża wiadomość, dotychczas ukryta, teraz objawiona – tajemnica bogactwa chwały. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie (Kol 1,25-28).
  2. Jezus żyje we mnie; to jest tajemnica bogactwa chwały. To jest mądrość w moim życiu, centrum, dzięki któremu działam, albo raczej z tórego Jezus chce działać. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus (Flp 1,21).
  3. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych – mówi święty Paweł (2 kor 4,7). Jesteśmy słabi, ale Apostoł kontynuuje: aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, Matko Jezusa, która znasz wszystkie tajemnice Bożego planu, chociaż nawet Ty nie możesz zbadać cudownych dzieł Pańskich (Syr 18,6), podziękuj, proszę, wraz ze mną Jezusowi za cuda Jego miłości do mnie.

Jezu, dziękuję Ci. Pewnego dnia ujrzę Cię twarzą w twarz. Do tego czasu spraw, bym w bojaźni spędzał czas swojego pobytu na obczyźnie w zachwycie nad Twoją miłością i planami dla mnie (por. 1 P 1,17).

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Cuda Twojej miłości!