Tydzień 2 dzień 2

JEZUS DAJE MI SWOJĄ MIŁOŚĆ I SIEBIE SAMEGO

     Jak Jezus mnie kocha? Wiem, że Jezus wcielał w życie swoje słowa. To, co głosił o miłości można znaleźć na kartach Ewangelii. I tak na przykład w szóstym rozdziale Ewangelii według św. Łukasza czytamy następujące słowa Jezusa: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Możesz więc być pewien, że Jezus cię nie osądza. Mówi również: Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Jezus cię nie potępia. Mówi także: Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Możesz być pewien, że Jezus wszystko ci przebaczy.

Jezus kontynuuje: Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Co Jezus mi daje? Swoją miłość. Siebie samego. On umarł za mnie osobiście na krzyżu – z miłości do mnie.

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są obecni teraz przy tobie. W modlitwie uświadom sobie, że patrzą na ciebie z miłością.

Pismo Święte: Łk 6, 37-38

     Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Łaska, której pragnę. Lepsze zrozumienie miłości, jaką Jezus ma w swoim sercu do mnie.

Punkty do modlitwy.

W modlitwie możesz trwać w ciszy w miłości Jezusa do ciebie.

Możesz też prosić, by Jego miłość dotknęła tego, co chore i bolesne w twoim życiu. Nieznany autor „Księgi Rad” z XVI wieku napisał: „Potraktuj łaskawego Boga jak zwykły okład i połóż Go na chorej części samego siebie.”

Poniższą modlitwę możesz przeczytać na końcu. Możesz też przeczytać ją powoli wcześniej budując swoją relację z Jezusem poprzez modlitwę. Przeznacz trochę czasu, by trwać w ciszy przed Bogiem, możesz wtedy powoli powtarzać słowo lub zdanie z tej modlitwy, by uniknąć rozproszeń. Bądź skupiony na Panu Jezusie.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, módl się za mnie i ze mną o łaskę głębszego poznania Jezusa poprzez wielką miłość, jaką obdarza mnie osobiście. Naucz mnie chodzić w Jego miłości, odpoczywać w Jego miłości, żyć w Jego miłości. Wskaż mi, jak wzrastać pod Jego miłującym spojrzeniem. Weź mnie za rękę i prowadź mnie do Jezusa.

Panie Jezu, proszę Cię przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi o łaskę, bym czuł to, co Ty czujesz, bym widział rzeczy Twoimi oczami, bym kochał Twojego Ojca, Maryję, braci i siostry Twoją miłością.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Serce Jezusa, płonące miłością do mnie, rozpal moje serce miłością do Ciebie.