Tydzień 1

MARYJA, MATKA JEZUSA

     Maryja jest Matką Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, Osobą Trójcy Świętej, Bogiem. Maryja, Jego Matka, jest także, co chrześcijaństwo głosi od początku, Matką Boga. Nie była, ale jest Matką Boga.

     Jest to stała relacja. Maryja była, jest i będzie zawsze. Wszystkie łaski płyną przez Nią, ponieważ jest kanałem dla łaski. Ona jest Matką, która mnie karmi, pomaga, wspiera, uczy, pokazuje jak wzrastać i dojrzewać w życiu duchowym.

     Maryja jest pośredniczką łaski w inny sposób niż Jezus – nasz Zbawiciel, który jest Pośrednikiem pomiędzy nami a Ojcem. Przez Nią spływa łaska, ponieważ jest Matką Jezusa.

     Czy to oznacza, że muszę modlić się do Jezusa przez Maryję ? Wcale nie. To znaczy, że m o g ę modlić się do Jezusa przez Maryję.

     Maryja nie jest Bogiem, nie ma boskiej natury, jest w pełni stworzeniem, ale jest również Matką Boga, Matką Jezusa. Dlatego mogę prosić Ją, by wstawiała się za mną do Jezusa, by modliła się za mnie.

     Co daje modlitwa do Maryi, prośba o pomoc, o wstawiennictwo ? Bardzo dużo. Czy Jezus przemieniłby wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, gdyby Maryja Go o to nie poprosiła ? Jezus zaprotestował, powiedział, że nie nadeszłą jeszcze Jego godzina, ale uczynił to, ponieważ Ona o to prosiła. Modlitwa Maryi ma moc i może być skuteczna, także w naszym przypadku.

     Tradycja chrześcijańska od zawsze utrzymywała, że św. Jan – stojąc wraz z Maryją pod krzyżem i słysząc słowa „Oto Matka Twoja”, „Oto syn Twój” – symbolizuje każdego z nas. Maryja pragnie być dla ciebie Matką. I rzeczywiście Ona, jest dla mnie Matką w wymiarze duchowym, w wymiarze łaski.

     Ponieważ Ona jest Matką Jezusa jest również Matką życia Jezusowego we mnie, życia Ducha we mnie. Ona mnie karmi, dba o moje życie wewnętrzne. Uczy mnie, wstawia się za mną. Pragnie się ze mną i za mnie modlić, aby mnie nauczyć jak się lepiej modlić, by przybliżyć mnie do Jezusa.