Tydzień 1 dzień 7

MARYJA NAS WZYWA

     Podczas każdego objawienia w tym wieku uznanego przez Kościół Maryja przekazuje nam te same podstawowe prawdy. Ma tę samą wiadomość, z jaką przychodzi do Jezusa: (1) Nawróćcie się do Jezusa, zwróćcie się ku Niemu, (2) Wiara: miejcie wiarę w Jezusa, (3) Modlitwa: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Stań w obecności Boga. Maryja przychodzi do ciebie i jest teraz przy tobie obecna. Ona przychodzi jako wysłannik Jezusa, by zaprowadzić cię do Niego.

Pismo Święte: Mk 1,2-3

     Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by wyprosiła dla ciebie łaskę nawrócenia z wszelkiego grzechu do Jezusa, łaskę głębokiej wiary w Jezusa i łaskę modlitwy.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj punkty do modlitwy. Dziś lepiej będzie, gdy zaczniesz od pierwszego punktu i jeśli Pan Bóg cię tak poprowadzi, przejdziesz potem do punktu drugiego i trzeciego. Nie śpiesz się. Jeśli punkt pierwszy odpowiada tobie i twojej modlitwie pozostań przy nim przez cały czas.

  1. Nawrócenie z grzechu do Jezusa: Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. (Jl 2,12) Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania (2 Kor 5,18).
  2. Wiara w Jezusa: I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (Hbr 12, 1-2a).
  3. Modlitwa: Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26).

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, dziękuję Ci, że nawołujesz mnie do nawrócenia z grzechu do Jezusa, do wiary w Niego, do modlitwy.

Jezu, udziel mi przez wstawiennictwo Maryi, Twej Matki, łaski głębszego nawrócenia, wiary i modlitwy. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, pomóż mi, bym czynił to, o co mnie prosisz.