Tydzień 1 dzień 6

MARYJA PRZYCHODZI DLA NASZEGO DOBRA

     Dziewica Maryja ukazała się osiemnaście razy młodej dziewczynie, Bernardecie Soubirous, w Lourdes na południu Francji w 1858 roku.

W 1917 roku w Fatimie, w Portugalii, Maryja objawiła się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi sześć razy. Objawienia zostały potwierdzone przez lokalnego biskupa w 1930 roku.

Siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa w wieku czterdziestu lat rozmawiała z Maryją obecną w płączącej figurce podczas nawiedzenia figury Matki Bożej. To również zostało potwierdzone listem pasterskim lokalnego biskupa w 1984 roku.

Maryja ukazała się też w Betanii, w Wenezueli, Marii Esperanza Bianchini. Zaczęła ona widywać i rozmawiać z Matką Jezusa w 1976 roku. Objawienia zostały uznane w 1987 roku.

W Afryce kilka młodych kobiet i jeden młody mężczyzna z Kibeho w Rwandzie-Burundii przez kilka lat widywali Maryję od 1981 roku. Objawienia zostały uznane w 1988 roku.

W Medjugorie, w Bośni-Hercegowinie, Maryja zaczęła ukazywać się i rozmawiać z grupą młodych ludzi latem 1981 roku. Objawienia powtarzały się codziennie. W 1990 roku trzecia komisja badająca objawienia mianowana przez biskupów byłej Jugosławii przyjęła do wiadomości istnienie kultu maryjnego w tym miejscu i poleciła, by przyjeżdżający do Medjugorie zostali otoczeni opieką duszpasterską. Jednak objawienia nie zostały jeszcze uznane przez oficjalne władze Kościoła.

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Zmów krótką modlitwę, aby stanąć w ich obecności.

Pismo Święte: Przeczytaj powoli fragment z Pisma Świętego Mk 1,2-3

     Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!

Łaska, której pragnę. Mogę prosić Maryję, by wyprosiła dla mnie u Jezusa łaskę poznania Jej nie tylko jako Matki, ale także jako Posłańca, który pragnie przygotować mnie dla Jezusa, bym mógł Go przyjąć i być blisko Niego.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj punkty do modlitwy. Zacznij od jednego i zatrzymaj się tam, gdzie odnajdziesz Jezusa lub Maryję.

  1. Jezus posyła w naszych czasach swoją Matkę, by nawracała nas do niego.
  2. On posyła Maryję do ubogich i pokornych dzieci, do mieszkańców miast i wiosek, do ludzi niewykształconych, nieznanych, bez prestiżu w oczach innych, do ubogich tego świata.
  3. Maryja za każdym razem ukazuje się osobie lub osobom zachowując realia, w jakich żyją. Bernardecie z Lourdes ukazała się jako młoda wiejska kobieta mówiąca w jej lokalnym francuskim dialekcie; dzieciom z Fatimy – jako młoda portugalska kobieta mówiąca w ich języku; w Rwandzie, w Afryce, ukazała się jako czarna kobieta wyglądająca jak inne kobiety tam mieszkające: mówiła ich językiem, znała ich zwyczaje i zasady. W 1531 roku ukazała się Juanowi Diego jako Nasza Pani z Gwadelupy w postaci młodej indiańskiej kobiety w ciąży ubranej zgodnie z ówczesnymi zasadami i mówiła nie po hiszpańsku, który był językiem najeźdżców i misjonarzy, ale w lokalnym indiańskim dialekcie. Nazywała go po imieniu, z miłością, że jest jego Matką. To samo pragnie teraz powiedzieć tobie.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, dziękuję Ci.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Zostań ze mną, Maryjo. Prowadź mnie do Jezusa.