Tydzień 1 dzień 3

ANIOŁ OZNAJMIA MARYI DOBRĄ NOWINĘ

Stań w obecności Boga. Uświadom sobie, że Jezus jest przy tobie w tym momencie poprzez swoją miłość do ciebie i że Maryja również jest obecna w swej miłości. Zmów modlitwę dziękczynną: „Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś tu przy mnie. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś tu przy mnie.”

Pismo Święte: Przeczytaj powoli fragment z Pisma Świętego Łk 1,26-38

     W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża ?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by wyprosiła ci łaskę powiedzenia Bogu „tak”, tak jak Ona to uczyniła. Idź z Nią do Jezusa i proś Go o łaskę powiedzenia Mu „tak” w twoim życiu, powiedzenia „tak” Jego miłości do ciebie.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj powoli poniższe trzy punkty do modlitwy. Zacznij od jednego, potem  przejdź do następnych, gdy odczujesz taką potrzebę. Zacznij od tego miejsca, gdzie odnajdujesz łatwość rozmowy z Maryją i z Jezusem.

  1. Maryja powiedziała „tak” aniołowi, ale tak naprawdę odpowiedziała „tak” Bogu.
  2. Maryja powiedziała „tak” na pojawienie się Jezusa w Jej życiu. Nasze zbawienie zależy od Jej „tak”.
  3. Syn Boga, druga Osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, poczętym w łonie Maryi.

 

     Trwaj w ciszy z Maryją lub z Jezusem (lub z obojgiem razem) rozważając słowa Pisma Świętego lub jednego z punktów. Zatrzymaj się tam, gdzie odczuwasz łatwość w rozmowie z Maryją lub z Jezusem.

Modlitwa końcowa.

     Maryjo, moja Matko, Ty powiedziałaś „tak” Bogu i zgodziłaś się na plan Boga dla Twojego życia. Powiedziałaś „tak” bezwarunkowej miłości Boga. Pomóż mi odpowiedzieć „tak” Jezusowi w moim życiu i przyjąć Jego bezwarunkową miłość, jaką darzy mnie osobiście.

     Panie Jezu, dzisiaj mówię „tak” Twojej miłości do mnie, mówię Tobie „tak” w moim życiu. Dziękuję Ci, Jezu. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

     Tak, Jezu, tak.