Tydzień 1 dzień 2

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ

Stań w obecności Boga. Zmów krótką modlitwę, aby przypomnieć sobie, że Jezus jest przy tobie w tym momencie poprzez swoją miłość. Maryja również jest obecna w swej miłości do ciebie, możesz do Niej mówić i z Nią przebywać. Możesz, na przykład, zmówić krótką modlitwę dziękczynną: „Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś tu przy mnie. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś tu przy mnie.”

Pismo Święte: Przeczytaj powoli fragment z Pisma Świętego J 2,1-11

     Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się o łaskę głębszego poznania Jej jako twojej Matki oraz poznania Jezusa jako Tego, który cię kocha. Następnie wraz z Maryją proś Jezusa o łaskę głębszego poznania Jego Matki jako twojej Matki oraz głębszego poznania Jego poprzez miłość, jaką cię obdarza.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj trzy poniższe trzy punkty do modlitwy. Zacznij od jednego, potem – jeżeli poczujesz taką potrzebę – przejdź do następnych. zatrzymaj się, gdy odczujesz pokój, gdy odkryjesz i zaczniesz budować swoją relację z Maryją, z Jezusem.

  1. Maryja, w całkowitym zaufaniu Jezusowi, poprosiła Go, by rozwiązał zaistniały problem.
  2. Jezus uczyił to, o co Maryja prosiła. Uczynił to, chociaż nie była to ani odpowiednia dla Niego sprawa, ani odpowiedni czas na rozpoczęcie działalności poprzez dokonanie cudu jako znaku.
  3. Jezus uczynił cud nie tylko dlatego, że prosiła o to Jego Matka, ale również dlatego, że współczuł państwu młodym i ich rodzicom. Pomógł im, aby nie czuli się zawstydzeni, że zabrakło im wina na weselu.

     Rozmawiaj z Maryją i z Jezusem swoimi własnymi słowami lub trwaj po prostu w ciszy w Ich obecności, pozwalając, by rozważane słowa z Pisma Świętego lub tekst jednego z powyższych punktów przeniknęły cię i zapadły w serce. Możesz zmówić krótką modlitwę lub powtarzać powoli imię Jezus jednocząc się w ten sposób z Bogiem. Możesz również przejść do modlitwy końcowej odmawiając ją powoli i zatrzymując się nad każdym słowem.

     Zatrzymaj się, gdy poczujesz się dobrze w relacji z Bogiem. Nie śpiesz się. Nie musisz wcale skończyć ani zrobić wszystkich punktów Módl się tak, jak Bóg cię prowadzi.

Modlitwa końcowa.

     Maryjo, moja Matko, Ty prosiłaś Jezusa o szczególną łaskę i On to uczynił. Proś Go dla mnie o łaskę modlitwy, abym coraz bardziej jednoczył się z Nim w modlitwie.

     Panie Jezu, przemień wodę mojej słabej modlitwy w wino prawdziwej modlitwy, która wyraża się w radości z przebywania w Twojej obecności. Spraw, bym potraktował Cię poważnie, wiedząc, że jesteś tu obecny i patrzysz na mnie z miłością. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

     Panie, spraw, bym znał Cię coraz lepiej i kochał coraz goręcej.