Tydzień 1 dzień 1

MARYJA MOJA MATKA

Stań w obecności Boga. Zmów krótką modlitwę, aby przypomnieć sobie, że Jezus jest przy tobie obecny w tym momencie poprzez swoją miłość do ciebie. Maryja jest również obecna w swej miłości, dlatego możesz do Niej mówić i z Nią przebywać. Możesz na przykład odmówić krótką modlitwę dziękczynną:”Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś tu przy mnie.”

Pismo Święte: Przeczytaj powoli tekst Pisma Świętego J 19,25-27

     A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: <Niewiasto, oto syn Twój>. Następnie rzekł do ucznia:<Oto Matka twoja>. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by modliła się o łaskę, której pragniesz. Łaska ta będzie wymieniona każdego dnia przed punktami do modlitwy. Dzisiaj tą łaską jest: głębsze poznanie Maryi jako mojej Matki oraz Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Następnie wraz z Maryją proś Jezusa o łaskę głębszego poznania Jego Matki jako twojej Matki oraz głębszego poznania Jego poprzez miłość, jaką cię obdarza.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj trzy poniższe punkty do modlitwy. Następnie przeczytaj je jeszcze raz, po kolei, zaczynając od pierwszego lub od tego, który najbardziej do ciebie przemawia. Trwaj przed Panem rozważając te słowa.

Oto punkty na dzisiaj:

  1. Jezus umarł za mnie osobiście, aby mnie uratować, tak jakbym był jedyną osobą na świecie poza Nim. Kocha mnie tak bardzo, że umarłby za mnie raz jeszcze, gdyby była taka potrzeba.
  2. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, ofiarował mi swoją Matkę jako moją Matkę. Święty Jan Apostoł, uczeń, którego Jezus miłował, symbolizuje mnie. Ofiarowując jemu swoją Matkę, Jezus ofiarował Ją mnie.
  3. Maryja jest moją matką. Ona prowadzi mnie do Jezusa.

 

     Jeśli tego pragniesz, rozmawiaj z Bogiem swoimi słowami. Może zapragniesz modlić się do Maryi lub przynajmniej rozpoczniesz swą modlitwę słowami skierowanymi do Niej. Możesz również pragnąć i trwać przez pewien czas w ciszy przed Jezusem lub przed Maryją albo przed nimi razem. Możesz również powtarzać powoli krótkie wezwania skierowane do Maryi lub do Jezusa: „Maryjo, pomóż mi się modlić”, „Dziękuję Ci, Panie” lub tylko słowo „Jezus”.

     Jest bardzo ważne, byś w swojej modlitwie zatrzymał się, gdy odczuwasz taką potrzebę, gdy doświadczasz owoców duchowych. Nie śpiesz się. Idź naprzód powoli, nawet bardzo powoli. Możesz na przykład odczuwać pokój modląc się do Maryi, by prosiła wraz z tobą o łaskę, której pragniesz. Jeżeli tak jest, trwaj w tej modlitwie przez chwilę, jeżeli odczuwasz taką potrzebę, zatrzymaj się na tym punkcie podczas całej modlitwy, jeśli nie – idź dalej.

Modlitwa końcowa. Poniższą modlitwą możesz zakończyć dzisiejsze spotkanie z Bogiem. Możesz jej również poświęcić więcej czasu zatrzymując się nad każdym słowem, zdaniem, aby zastanowić się nad swoją relacją z Bogiem, by zanurzyć się w nim, by trwać przed Nim przez chwilę w ciszy.

     Maryjo, moja Matko, Jezus ofiarował mi Ciebie jako moją Matkę. Naucz mnie, proszę, jak się modlić. Pomóż mi się modlić. Prowadź mnie do Jezusa i pomóż mi trwać przed nim w modlitwie.

     Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję, że dałeś mi swoją Matkę. Pomóż mi, bym poważnie potraktował Twoją osobistą miłość do mnie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia. Maryjo, moja Matko, prowadź mnie do Jezusa.