Nowe piosenki zespołu

 

To Ty, obecny wśród nas

On odpuszcza każdy mój grzech – miłosierny jest.
Każdy smutek zamienia w śmiech – zna liczbę moich łez.
Twoje święte Ciało i Krew otwiera mi oczy.
Widzę uśmiech łagodny Twój, teraz i tu.

Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu porywasz mnie.
Odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie!

Ref. To Ty, obecny wśród nas,
Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała ogarnia nas.
To Ty, obecny wśród nas,
Twoją miłość przyjmuję. Teraz jest łaski czas.
To Ty, obecny wśród nas,
Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała uwalnia nas.
To Ty obecny wśród nas
Twoją miłość przyjmuję. Jesteś tu..

2. On z choroby uzdrawia mnie – tak potężny jest.
Każdy ciemność rozjaśnić chce – nadzieją zmienia mnie.
Twoje święte Słowo i Krzyż wskazują mi drogę.
Zmartwychwstałeś i żyjesz dziś, teraz i tu.

Odnawiasz moje siły jak orła…

Ref. To Ty… /x2

Uwielbiam, nie zapominam – tyle dajesz mi codziennie.
Uwielbiam, nie zapominam – tyle dajesz mi swej łaski.
To Ty…

Akordy:
Zwr: E A2 /x4
H cis /x3 H
Ref. A cis H fis A cis H A /x2
Coda: A cis H A
A cis H fis

______________

Przybądź Święty Niepojęty

Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach
Duchu Miłości przemieniaj nas
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj
Duchu Nadziei umacniaj nas

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego
Daj soli smak i światłu blask
Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego
Osłaniaj je, strzeż jego bram.

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba
Wszak Dobry ją obiecał nam
Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba
Najświętsze tchnienie wołaj w nas

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

_______________

Bo jak śmierć

Bo jak śmierć potężna jest Miłość 

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. 

żar jej to żar ognia

Płomień Pański 

 

Wody wielke nie zdołają ugasić miłości

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. 

_______________

Ogarnij mnie płomieniu

1. Ogarnij mnie, Płomieniu,                     
Ogarnij mnie, Strumieniu!                        
Jesteś Wichrem Boga, który ożywia mnie.   
Masz moc dać nowe życie,                       
Napełniasz mnie obficie.                          
Kiedy Ty przychodzisz, wszystko proste jest. 
 
Ref. Wypełnij mnie po brzegi.    
Chcę być Tobie posłuszny.           
Zaprowadź moją duszę               
Tam, gdzie źródło jest.               
Obmywaj moje serce,                
Mocą swoją poruszaj.                 
O Duchu Święty Ogniu, przyjdź!  
 
2. Ogarnij mnie, Płomieniu,
Ogarnij mnie, Strumieniu!
Niesiesz powiew Życia, który podnosi mnie.
Chcę słuchać Twego Słowa,
Ty stwarzaj mnie od nowa.
Każdy dzień przy Tobie nową szansą jest.
 
_______________

Odnów mnie

Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym
Duchem, płonącą, jak ognisty krzak.
Niechaj liście me nie zwiędną nigdy.
Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać.

Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą.
Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać.

Ty, którego miłuje dusza moja.
Wskaż mi, gdzie pasiesz stada Swe.
Ku źródłom Wody Żywej mnie poprowadź.
Bym nie błąkał się szukając Cię.

Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą.
Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać.

______________

Zbawca, On porusza góry

1. Okaż nam zmiłowanie, miłość niesłabnącą niech łaski spłynie moc.

Ześlij Swe przebaczenie, dobroci Swojej dzieło nadzieją natchnij.

Ref: Zbawca, On przenosi góry a Jego moc zbawia świat,

Jego moc zbawia świat! Odwieczny Autor Odkupienia On z grobu powstał,

by żyć śmierć pokonał, by żyć! 2. Przygarnij mnie do serca,

utul moje żale namaść Duchem Swym.

Oddaję Ci me życie,

prowadź mnie Swą drogą bądź przy mnie blisko!

Ześlij jasność, niechaj ujrzy świat tę chwałę co roztacza zmartwychwstały Pan Jezus!

___________________

Duchu Święty, tchnienie Ojca

Duchu Święty, Tchnienie Ojca,
Dawco życia.
Duchu Święty,
Źródło wody żywej w nas.

Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.

Duchu Święty,
Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu,
gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.