Spotkanie modlitewne – 26.09.2015 r.

Spotkanie modlitewne, które odbyło się w sobotę 26.09.2015 r. w ramach Kursu „Modlitwa charyzmatyczna”.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Przenikam ciebie i znam ciebie i ciebie wybrałem. Pójdź za mną.

2.Kochajcie wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy was nienawidzą.

3.Posyłam was. Idźcie i nauczajcie dzieci moje.

4.Wy jesteście Moim ludem umiłowanym. Ja was prowadzę.

5.Moje imię Miłość, Moja droga Miłość, moja prawda Miłość. Chcę być z tobą, chcę być z każdym z was. Przez swoją miłość dawać wam życie.

6.Błogosławię wam wszystkim i każdemu z osobna. Daję wam narzędzia potrzebne do pracy na mojej roli.

Słowa poznania:

1.Jezus mówi: Leszek podejdź tu do mnie. Ja cię uzdrawiam, Ja cię miłuję, Ja cię potrzebuję, Ja wołam cię.

2.Przychodzę dziś do osoby, która czuje się samotna, niepotrzebna. Znam twój krzyż, drogę po której go niesiesz. Zbliża się czas wielkiej łaski dla ciebie

3.Obraz: Pan Jezus uczynił znak krzyża na czole jednej osoby siedzącej blisko małego okna po lewej stronie od wejścia – znak powołania jej do posługi proroka.

4.Jest tu osoba, która jest zanurzona w studni i prosi o pomoc by ją uwolnić.

Obrazy:

1.Pan, który stoi pośród ludu w centrum. Wyciąga swoje ręce w geście błogosławieństwa. Nagle nad wszystkich ludzi zlatuje się stado białych gołębi, namaszcza wszystkich ludzi i każdy z gołębi odlatuje mając w opiece serce każdego człowieka. Pan namaszcza każdego z nas. I posyła do każdego z nas swojego Ducha.

2.”Ja jestem waszym Bogiem, a wy jesteście moim ludem, owcami mojego pastwiska”. Obraz: Jezusa Dobrego Pasterza niosącego na ramionach ranną owcę, dbającego o nią.

3.Pan Jezus ubrany w białej szacie unoszący się z oddali nad powierzchnią ziemi w postawie kroczącej.

4.Wspólnota jest w pociągu, który bardzo szybko nabiera przyspieszenia. Jedzie w stronę nieba, Wspólnota wielbi Pana, zatrzymuje się na przystankach i zaprasza kolejne osoby..

5.Jezus zmartwychwstały siedzący na tronie. Wstaje, otwiera ręce. Mówi: wejdźcie do mnie sprawiedliwi i czystego serca.

6.Obraz Jezusa Pasterza stojącego nad źródłem, z którego piją owieczki i słowa Ja jestem twoim Pasterzem.

7.Wizja: Stoimy jak dzieci we mgle. Otwiera się niebo nad nami i spływają na nas jasne promienie. Mgła się rozpływa. Słowa: Pokój i Moja Łaska niech pozostaną z wami na zawsze.

8.”jesteście ciałem z Mego Ciała, krwią z Mojej Krwi.” Obraz: Jezus wyciągający ramiona do naszej Wspólnoty, jakby wychylający się z nieba, aby nas przytulić.

Słowa z Pisma:

1.Wypłyńcie na głębię, nie lękajcie się. Ja jestem z wami.

2.Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście a Ja was pokrzepię.
Ty jesteś drogą, prawdą i życiem – Panie do kogóż pójdziemy.
Obraz: Tafla wody z rozchodzącymi się kręgami – chodzenie po wodzie – ZAUFANIE.

3.- Przyjdźcie wszyscy do mnie, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście a Ja was pokrzepię.
– Przerzućcie swój ciężar na mnie a Ja go będę dźwigał.

4.Jestem wszystkim dla wszystkich.

5.”Objawiłem wam moje Imię i nadal będę objawiał. Aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś w nich była i Ja w nich”. (J 17,26).

6. Mk 15,7 : A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.