Spotkanie modlitewne Wspólnoty 18.02.2016 r.

Spotkanie modlitewne, które odbyło się w czwartek 18.02.2016 r. poświęcone było głównie dzieleniu w małych grupach. Słowem wybranym do dzielenia było J 15, 2-4.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Świętymi bądźcie jak Ja jestem święty.

2.Miłujcie wszystkich tak jak Ja was umiłowałem.

3.Jesteście moim ludem wybranym.

4.Jestem waszym Panem. Jestem drogą, prawdą i życiem.

5.Wypłyń na głębię.

6.Nie lękajcie się. Ja jestem pośród was.

7.Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje tam Ja jestem pośród nich.

8.Przychodzę do was jak do swoich.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa, który wynosi właśnie z ciemnej doliny – wynosi na swoich plecach owieczkę „czarną”, owieczkę która jest wycieńczona. Nie ma życia w sobie. Jest bez życia (poraniona). Bierze ją na ramiona i wynosi ją fizycznie z tej ciemnej doliny. Wynosi ją na swoich plecach.

Słowa z Pisma:

1.Mt 3, 17.

17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Słowo z dzielenia:

J 15, 2-4

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.