Spotkanie modlitewne Wspólnoty – 13.04.2015 r. – 2 lata istnienia Wspólnoty

 

Spotkanie modlitewne w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. to były 2 urodziny Wspólnoty Źródło Wody Żywej. Kościół daje na ten dzień słowo (Dz 4,23-31):

Piotr i Jan uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

To słowo po raz kolejny określa po co Bóg powołał Wspólnotę Źródło Wody Żywej. To jest pierwsza, zapisana w Piśmie Świętym, modlitwa Kościoła. Uczniowie Jezusa nie modlą się o to aby Pan Jezus uratował życie tym ludziom, którzy przygotowują się do tego aby nieść dobrą nowinę. Oni wszyscy będą prześladowani. Większość z tych którzy odmawiają tę modlitwę zginie śmiercią męczeńską. W tej pierwszej modlitwie oni nie proszą o to żeby Pan Bóg uratował im życie, oni nie proszą o to żeby im powiedział jak zbudować Kościół, to jest ich zadanie. Mają iść na cały świat. Mają zanieść tą Ewangelię całemu światu. Jest ich kilkunastu, kilkudziesięciu. Nie wiedzą jak to zrobić. Nie proszą o to. To jest ich zadanie, mają to zrobić. Oni proszą, żeby Pan Bóg poprzez nich uzdrawiał, dokonywał znaków i cudów. I to jest według nich najważniejsze, najistotniejsze, kluczowe w tym co mają zrobić. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, nieco wcześniej, czytamy bardzo wyraźnie, że apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Wiele znaków i cudów. Pomimo tego, że czynili w pierwszej swojej modlitwie dalej proszą o to samo. Nasza Wspólnota Źródło Wody Żywej modli się tą modlitwą codziennie. Każdy z nas indywidualnie, czasami razem, tak jak na każdej mszy przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty. My też uważamy, że prośba o charyzmaty, o dary Ducha Świętego w tym co robimy, w ewangelizacji jest prośbą najważniejszą, kluczową, najistotniejszą. Tak naprawdę to nie jest ewangelizacja, coś o wiele bardziej trudnego. To jest reewangelizacja. My tego potrzebujemy. Dlatego o to prosimy.

Słowo z dzielenia:

2Kor 4, 1-6

Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Słowo z nasłuchu:

1.Ja Jestem światłością.

2.Ja Jestem światłością świata. Kto idzie za mną ten będzie żył na wieki.

3.Jestem który Jestem.

4.Ja jestem Panem.

5.Ja Jestem, nie ma dla mnie nic niemożliwego.

6.Uwierz, że Ja jestem z Tobą.

7.Jestem pośród was.

8.Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, Jestem pośród was.

9.Kocham każdego z was.

10.We Mnie znajdziecie Miłość.

11.Wystarczy wam mojej miłości, idźcie i mówcie o niej innym.

12.Czy miłujesz Mnie? Paś owce Moje.

13.Bóg mówi do osoby, która odczuwa strach, która jest niepewna czy nadaje się do odpowiedzenia na Jego zaproszenie: Nie bój się, wierz tylko. Ja Jestem. Ja o wszystko się zatroszczę. Poprowadzę Cię. Możesz mi zaufać.

14.Ja jestem Chlebem Żywym. Jestem życiem! Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim i nic nie wyrwie go z moich rąk.

15.Uwierz tylko!