Spotkanie modlitewne Wspólnoty – 10.09.2015 r. – Nauka formacyjna

Spotkanie modlitewne w czwartek 10 września 2015 r. było szczególne. Rozpoczęło się mszą św. w naszej sali modlitewnej. Mszę św. odprawił i naukę formacyjną wygłosił opiekun Wspólnoty ks. proboszcz Paweł Górny. Kościół na ten dzień daje następujące słowo.

 

Galeria zdjęć.

Słowo z dzielenia:

1Tm 6, 1-10

Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!
Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.

Słowo z nasłuchu:

1.Maju, przychodzę dziś do twojego strachu aby go od ciebie zabrać, zapewnić, że nic ci się nie stanie złego bo Ja Jestem z Tobą w tym co przeżywasz.

2.Ja Jestem światłością. która będzie was prowadzić.

3.Ja Jestem z Wami.

4.Wypłyń na głębię.

5.Moja Krew obmyje Was i oczyści.

6.Obraz: rwący potok, mężczyzna przenosi dziecko. Słowo: już tyle czasu cię niosę, a ty ciągle się lękasz.

7.Jestem pośród was.

8.Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, Jestem pośród was.

9.Błogosławię i posyłam was. Troszczę się o was.

10.Wyleję na was obfite łaski.

11.Wystarczy ci mojej łaski.

12.Obraz Kobiety niesionej na rękach. Po chwili sama staje i idzie. Obraz: Kwitnące kwiaty – obumierające kwiaty.