Spotkanie modlitewne 9.07.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Dz 20, 20-24

20 Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, 21 nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. 22 A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka 23 oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. 24 Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.

Słowo z nasłuchu:

1.Bardzo miła jest mi osoba, która wróciła do Gdańska krótko przed dzisiejszym spotkaniem a pomimo zmęczenia, pokonując zniechęcenie przyszła na spotkanie ze Mną.

2.Ogień Miłości do Was spala moje serce.

3.Umiłowałem was miłością przedwieczną, o cokolwiek poprosicie w Imię Moje, to wam się stanie.

4.Tylko powiedz słowo, a przyjdę i zostanę, będę z tobą wieczerzał.

5.Obraz wypadku samochodowego. Pan chce z niego wyprowadzić dobro, zamienić w radość lament.

6.W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej to bym wam powiedział.

7….Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość…

8.Ap 22, 16-17

16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna».
17 A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

9.Posyłam was dzieci moje. idźcie i nauczajcie w Imię Moje.