Spotkanie modlitewne 9.03.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Ga 5, 13-15

13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Słowo z nasłuchu:

1.Ja Jestem.

2.Ja Jestem.

3.Ja Jestem.

4.Ja Jestem z wami po wszystkie czasy. Trwajcie w Miłości mojej.

5.Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi.

6.Jestem waszym pasterzem a wy moimi umiłowanymi uczniami.

7.Albowiem upodobałem sobie słabość właśnie i poprzez nią chcę działać. Przychodzę w ciszy, delikatnie i niepostrzeżenie ale jestem pośród was, których słabych sobie upodobałem – mówi Pan.

8.Ziemia przeminie ale moje słowa nigdy nie przeminą, wiecznie trwać będą.