Spotkanie modlitewne 6.11.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Rz 15, 17-21

17 Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. 18 Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem, 19 mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Illirię dopełniłem [obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa. 20 A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, 21 lecz zgodnie z tym, co napisane:
Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go,
i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.

Słowo z nasłuchu:

1. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Pójdź za mną
2. Chcę was rozpalić ogniem Ducha Świętego
3. Do aniołów zaś mówi: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia Hbr 1,7
4. Posyłam w was moje światło
5. Idźcie na cały świat i nauczajcie
6. Miłość moją wylewam na was. Idźcie i nauczajcie
7. Jesteście moją miłością. Idźcie i nauczajcie. Po to was wybrałem
8. Kocham was miłością odwieczną
9. Moc moja w słabości się doskonali
10.Bądźcie mocni jak skała