Spotkanie modlitewne 6.08.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Dz 8, 1-8

Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Słowo z nasłuchu:

1.Zaopiekuj się moim synem w Tobie.

2.Nie lękaj się wypłyń na głębię.

3.Nie lękaj się, oto jest Ciało i Krew Moja, którą za was przelałem! Ja Jestem!

4.Jest tu osoba, która budowała coś bardzo długo w swoim życiu i to wszystko co budowała rozsypało się. Pan Jezus chce pomóc zbudować to jeszcze raz. Chce żebyś jeszcze raz spróbowała z nim.

5.Obraz spuszczanych prezentów jakby dla każdego i Taty, który patrzy jak rozpakowuje każde Jego dziecko i cieszy się naszą radością. Jezus da wyczuć w sercu z jakim prezentem przychodzi.

6.Kocham Was.