Spotkanie modlitewne 5.06.2014 r.

Słowo z nasłuchu:

1. Kocham was miłością odwieczną

2. To nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem

3. Posyłam was jak owce miedzy wilki ale nie bójcie się. Ja was poprowadzę. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie

4. Ja Jestem, nie bójcie się i będę z wami aż do skończenia świata. Trwajcie we mnie a ja będę trwał w was. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie a ja w nim przynosi owoc obfity

5. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście a ja was pokrzepię

6. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

7. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu