Spotkanie modlitewne 5.05.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Zaufaj mi, wypłyń na głębię.

2.Wypłyń na głębię.

3.Pragnę Ciebie, bardzo. Moje serce pragnie twojego serca.

4.Jesteście moją radością.

5.Błogosławię was moje dzieci.

6.Moje owce słuchają głosu mojego. Ja znam je, a one idą za Mną. I nic ich nie wyrwie z moich rąk.

Obrazy:

1.Obraz: Młoda klęcząca kobieta. Pan Jezus kładzie ręce na jej oczy i mówi: „Uzdrawiam Twoje oczy”.

2.Wizja Jezusa otoczonego grupą białych owiec. Jezus kroczy wśród nich trzymając w ręku laskę podobną do biskupiej.

3.Obraz zielonej łąki i niskiego drzewa, powiew wiatru Ducha Świętego.

Słowo z dzielenia:

J 1, 1-14

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
13 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
14 A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.