Spotkanie modlitewne 5.02.2015 r.

Słowo z dzielenia:

J 18, 1-11

To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. 4 A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: «Kogo szukacie?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem». Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli się i upadli na ziemię.Powtórnie ich zapytał: «Kogo szukacie?» Oni zaś powiedzieli: «Jezusa z Nazaretu».Jezus odrzekł: «Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!» Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: «Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś». 10 Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. 11 Na to rzekł Jezus do Piotra: «Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?»

Słowo z nasłuchu:

1.Ja jestem Źródłem Wody Żywej, kto z niego pić będzie, ten w doczesności uzyska wiele łask, a w wieczności żyć będzie.

2.Jestem światłem, rozświetlam każdy mrok. Jestem życiem, które zwycięża śmierć.

3.Obraz: W miejscu Hostii duże, piękne serce, ale przeplecione koroną cierniową. W pewnym momencie zaczyna bić, tak jakby Jezus mówił, że On żyje i jest tu.

4.Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

5.Bo góry mogą się poruszyć i pagórki zachwiać, ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi – Pan, który ma litość nad tobą.