Spotkanie modlitewne 4.12.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Ga 1, 1-5

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji:
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków! Amen.

Słowo z nasłuchu:

1. Miłujcie się jak ja was umiłowałem
2. Jestem miedzy wami, przytulam was do mojego serca. Przytulcie się i wy
3. Ja jestem w was a wy jesteście we mnie
4. Ja sam ci wystarczę. Napełniam cię swoją mocą
5. Objawiłem wam swoją moc i nadal będę objawiał bo moimi jesteście
6. Potrzebuję, żebyście byli ufni jak dzieci, żebyście oddali mi siebie na 100%. Tylko wtedy mogę przez was działać
7. Całe twoje życie jest moje. Prowadzę cię za rękę jak małe dziecko. Jestem większy od wszystkich twoich
problemów. W każdej sytuacji nie lękaj się, ufaj mi jak małe dziecko. Kocham cię
8. Prowadzę was, nie bójcie się. Dam wam dość sił
9. Moje oczy wszystko widzą, nic się przede mną nie ukryje
10. Nie bądź wątpiący, dotknij mnie i uwierz. Ja jestem żywy
11. Nie bójcie się, odrzućcie strach. Jestem kochającym Ojcem, zaufajcie mi a nie zginiecie
12. Ewangelizując i walcząc ze złem tego świata bądźcie czyści jak gołębica, mocni i czujni jak orzeł oraz przebiegli jak wąż