Spotkanie modlitewne 30.08.2018

Słowo do wspólnoty:
Mt 12,13-15

13 Wtedy rzekł do owego człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga. 14 Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 15 Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich.


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

 1. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was.
 2. Jestem waszą sprawiedliwością. Jestem waszą mocą. W was jest moje upodobanie.
 3. Weź udział w trudach i przeciwnościach i zwyciężaj dla Jezusa.
 4. A teraz spójrz Panie na ich groźby i daj sługom twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty uzdrawiać będziesz i dokonywać znaków i cudów w Imię Świętego Sługi Twego Jezusa.

Z Pisma Świętego:

 1. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (J 15,13-14)
 2. Panie, moje serce się nie pyszni 
  i oczy moje nie są wyniosłe. 
  Nie gonię za tym, co wielkie, 
  albo co przerasta moje siły. 
  Przeciwnie: wprowadziłem ład 
  i spokój do mojej duszy. 
  Jak niemowlę u swej matki,
  Izraelu, złóż w Panu nadzieję 
  odtąd i aż na wieki! (Ps 131)
 3. Miłość cierpliwa jest, 
  łaskawa jest. 
  Miłość nie zazdrości, 
  nie szuka poklasku, 
  nie unosi się pychą; 
  nie dopuszcza się bezwstydu, 
  nie szuka swego, 
  nie unosi się gniewem, 
  nie pamięta złego; 
  nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
  lecz współweseli się z prawdą. 
  Wszystko znosi, 
  wszystkiemu wierzy, 
  we wszystkim pokłada nadzieję, 
  wszystko przetrzyma. 
  Miłość nigdy nie ustaje, 
  [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
  albo jak dar języków, który zniknie, 
  lub jak wiedza, której zabraknie. (1Kor 13,4-8)

Obrazy:

 1. Jezus w tej chwili jest w tej sali, pośród nas, patrzy na nas z miłością i czułością. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.
 2. Jezus Dobry Pasterz w białej szacie i z laską w ręku: Jestem pośród was moje owce, będę do was mówił głośno i wyraźnie, bo Ja jestem Chlebem Żywym.