Spotkanie modlitewne 30.06.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. I trwają wiara, nadzieja, miłość. z nich zaś najważniejsza jest miłość.
 2. Idź w świat, czyń dobro, pomagaj ludziom i zwierzętom. To jest twoje przeznaczenie, nie uciekniesz od niego.
 3. Jestem tu z wami, zawsze aż po wszystkie dni aż do końca świata. Ja wam błogosławię, uwierzcie tylko we Mnie!
 4. Nie bój się, jeżeli będziesz Mnie uwielbiać w swoim sercu Ja tam Jestem!!!
 5.  Dziecko Moje jam cały twój, wszystko Moje do ciebie należy.
 6. Ta wspólnota jest jak piękny witraż Mojego Kościoła. Każdy z was jest częścią tego witraża. Twoja obecność we wspólnocie, na spotkaniu dodaje piękna Mojemu Kościołowi. Twoja nieobecność pomniejsza piękno Mojego Kościoła.
 7. Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat.
 8. Nie lękaj się, wszyscy którzy nie są przeciwko nam, są z nami.
 9. Jestem pośród was dzieci Moje.
 10. Daję ci serce nowe i Ducha Mojego, tchnę do twojego wnętrza abyś żył.
 11. Pragnienia widzenia że Jestem Bogiem żywym pokory – tego potrzebuję od was najbardziej – mówi Pan.
 12. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego!

Słowa Poznania:

1.Jezus uzdrawia osobę z nudności (problemów żołądkowych)

2.Jezus przyszedł dziś ze Swoją miłością do rany zadanej osobie, przez bardzo bliską osobę. To była żywa rana i Jezus dziś dotknął tej rany i wylał na nią Swoją miłość!!!

Obrazy:

1.Obraz Jezusa, który kroczy po zielonych wzgórzach z laską pasterską. Jezus Jest otoczony przez stado białych owiec, które podążają za Nim.

2. Obraz maleńkiego dziecka, otulonego przez kochające ramiona i słowa:,, Odpocznij w ramionach Moich, przy Mnie jesteś bezpieczna”

Słowa z Pisma:

1.Jn 13:21-27
21. To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.
22. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
23. Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi.
24. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi?
25. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest?
26. Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
27. A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej.
2.Jn 3:17-18
17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

3.Pwt 8:12-17
12. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz;
13. gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra –
14. niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
15. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej.
16. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.
17. Obyś nie powiedział w sercu: To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo.

Słowo dla Wspólnoty:

Jn 17:10-12
10. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.
11. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
12. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo