Spotkanie modlitewne 3.09.2015 r.

Słowo z dzielenia:

1Tm 5, 21-25

21 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. 22 Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. 23 Siebie samego zachowaj czystym! Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości! 24 Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku, za niektórymi zaś idą w ślad. 25 Podobnie też wiadome są czyny dobre; a i te, które inaczej się przedstawiają, nie mogą pozostać w ukryciu.

Słowo z nasłuchu:

1.Jezus będzie nas prowadził nieustannie. Zaprasza nas, byśmy ogrzali się przy Jego ognisku i On o wszystko się zatroszczy a my możemy spokojnie się ogrzać i nie rozmyślać, nie bać się.

2.Obraz krzyża leżącego na ziemi, opartego o krótsze ramię i słowa: Chcę ciebie całą.

3.Pójdź za Mną! Weź swój krzyż i Mnie naśladuj.

4.Jest tu osoba, która nie chce, waha się podjąć swój krzyż. Pasn mówi do niej: Nie walcz ze mną, Ja ci pomogę. Zrobimy to razem.

5.W ranie, którą nosisz w sobie jest twoje uzdrowienie. Tam Ja jestem aby dać ci życie.

6.Chcę uzdrawiać, dotykać twego serca by się radowało. Nie wypominaj mu, przebacz, on inaczej nie umiał. Na znak, że ci daję łaskę przebaczenia dzisiaj nie będą cię bolały nogi. Chcę je uzdrawiać.

7.Myśl o „sercu przebitym dwiema strzałami” i to, że tak jest dobrze, że tak Bóg chce.

8.Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

9.Bo siłą i mocą waszą jestem Ja. Nic beze mnie uczynić nie możecie.

10.Popatrz, Ja wszystko czynię nowe. Co mam ci dać? Mów mi o wszystkim.

11.Prosisz o mało, dostajesz mało. Proś więc o wiele. Bóg Ojciec może dać ci wszystko.

12.Drogie dzieci! Módlcie się i pracujcie na Bożą chwałę.

13.Pan mówi do młodego mężczyzny: Kładę dziś na ciebie swoją dłoń, przestań się lękać i nie milcz. Pragnę objawić moc, którą ci daję wobec całego stworzenia. Będziesz burzył i budował, bo Ja cię posyłam, mówi Pan.